วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

จ.ราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2


วันที่ 6-16 กรกฎาคม 2553 จังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกระดับภาค 2 ซึ่งประกอบด้วยนักกีฬาจาก 14 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และอุทัยธานี หลังจากนั้นจึงส่งนักกีฬาที่คัดเลือกแล้วไปแข่งขันในระดับประเทศ ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9-19 ธันวาคม 2553
ชนิดกีฬา /สนามแข่งขัน/ จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน(จำนวนจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน)/วันแข่งขัน
 1. กรีฑา /สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี/ 263 คน (13 จังหวัด) /9-11 ก.ค.2553
 2. ว่ายน้ำ /สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายุบรฉัตร /155 คน(11 จังหวัด) /10-11 ก.ค.2553
 3. แบดมินตัน /โรงพลศึกษา 3  ค่ายภาณุรังษี /132 คน(11 จังหวัด) /7-12 ก.ค.2553
 4. บาสเกตบอล /โรงยิมเนเซียมราชบุรี (4,000 ที่นั่ง) /158 คน(9 จังหวัด) /8-16 ก.ค.2553
 5. เพาะกาย /โรงยิม โรงเรียนดรุณาราชบุรี /63 คน(6 จังหวัด) /14-15 ก.ค.2553
 6. จักรยานประเภทลู่ /สนามจักรยาน ค่ายบุรฉัตร /12-14 ก.ค.2553
 7. จักรยานประเภทเสือภูเขา /สนามวัดทุ่งน้อย(เขาพลอง)/8-9 ก.ค.2553 
 8. จักรยานประเภทถนน /ถนนเลียบคลองชลประทาน(หลังค่ายบุรฉัตร)/10,11 และ 15 ก.ค.2553รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจักรยาน 72 คน (10 จังหวัด) /8-15 ก.ค.2553
 9. ฟุตบอลชาย /สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี และสนามในค่ายบุรฉัตร /275 คน(10 จังหวัด) /5-16 ก.ค.2553
 10. ฟุตบอลหญิง /สนามโรงไฟฟ้าราชบุรี /179 คน(7 จังหวัด) /5-16 ก.ค.2553
 11. ฟุตซอล ชาย-หญิง / โรงยิม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี /287 คน (11 จังหวัด) /7-16 ก.ค.2553
 12. ยิงปืน /สนามยิงปืน ค่ายบุรฉัตร /155 คน(9 จังหวัด) /10-15 ก.ค.2553
 13. ยิมนาสติก(ศิลป์,ลีลา) / - /24 คน(3 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 14. ยิมนาสติกแอโรบิค / -  /12 คน(3 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 15. มวยสากลสมัครเล่น /สนามมวย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง /125 คน(13 จังหวัด) /9-15 ก.ค.2553
 16. มวยไทยสมัครเล่น /สนามมวย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง /113 คน(12 จังหวัด) /8-14 ก.ค.2553
 17. มวยปล้ำ /- /53 คน(4 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 18. เทเบิลเทนนิส /โรงยิม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ /62 คน(6 จังหวัด) /9-11 ก.ค.2553
 19. เทนนิส /สนามเทนนิส 8 คอร์ด ค่ายบุรฉัตร /132 คน(14 จังหวัด) /6-13 ก.ค.2553
 20. เซปัคตะกร้อ /โรงพลศึกษา 1 ค่ายบุรฉัตร /263 คน(9 จังหวัด) /9-14 ก.ค.2553
 21. ตะกร้อลอดห่วง /โรงพลศึกษา 1 ค่ายบุรฉัตร /79 คน(6 จังหวัด) /9-11 ก.ค.2553
 22. ตะกร้อคู่ / โรงพลศึกษา 1 ค่ายบุรฉัตร  /18 คน(3 จังหวัด) /ไม่มีข้อมูล
 23. ยกน้ำหนัก /อาคารเจ้าฟ้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  /75 คน(6 จังหวัด)/8-10 ก.ค.2553
 24. ยูโด /สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  /61 คน(6 จังหวัด) /15 ก.ค.2553
 25. วูซู /สถาบันพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี /130 คน(7 จังหวัด) /10-12 ก.ค.2553
 26. เทควันโด /โรงยิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี /220 คน(13 จังหวัด) /6-9 ก.ค.2553
 27. ลีลาศ /ศาลาร่วมใจเทศบาลเมืองราชบุรี /99 คน (8 จังหวัด) /10-13 ก.ค.2553
 28. กอล์ฟ /สนามกอล์ฟดรากอนฮิลล์ /6-9 ก.ค.2553
 29. วอลเล่ย์บอลในร่ม /โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี /259 คน(11 จังหวัด) /6-13 ก.ค.2553
 30. วอลเลย์บอลชายหาด /สนามวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี /78 คน(10 จังหวัด) /6-11 ก.ค.2553
 31. แฮนด์บอล /โดมสร้างใหม่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี /159 คน(5 จังหวัด) /8-12 ก.ค.2553
 32. คาราเตโด้ /โรงยิม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง /57 คน(5 จังหวัด) /9 ก.ค.2553
 33. เปตอง /สนามเปตอง ค่ายุบรฉัตร /8-13 ก.ค.2553
 34. บิลเลียด-สนุกเกอร์ /S.R.สนุ๊กเกอร์ จังหวัดสระบุรี /42 คน(7 จังหวัด) /5-11 ก.ค.2553
 35. เรือพาย / อ่างเก็บน้ำมาบประชันจังหวัดชลบุรี /108 คน(4 จังหวัด) /15-16 ก.ค.2553
 36. เรือใบ / - /1 คน(1 จังหวัด)/ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 37. ซอฟท์บอล - /67 คน(2 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 38. ซอฟท์เทนนิส / -  /6 คน (1 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 39. กาบัดดี้ / โรงเรียนเทพมงคลรังสี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี /76 คน(3 จังหวัด) /7 ก.ค.2553
 40. บริดจ์ / - /4 คน (1 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 41. รักบี้ฟุตบอล / สนามรักบี้ฟุตบอล ค่ายบุรฉัตร /155 คน(5 จังหวัด) /5-11 ก.ค.2553
 42. โบว์ลิ่ง / สนามโบว์ลิ่งบ้านโป่งโบว์ /30 คน (3 จังหวัด) /22 ก.ค.2553
 43. ปัญจสีลัต /สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  /56 คน(6 จังหวัด) /12 ก.ค.2553
 44. ฟันดาบสากล/ ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน(การกีฬาแห่งประเทศไทย) กรุงเทพฯ /52 คน(6 จังหวัด) /11 ก.ค.2553 
 45. ร่มร่อน /สนามแข่งขันกีฬาอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม /6 คน(2 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 46. ร่มบิน /สนามแข่งขันกีฬาอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม /12 คน(5 จังหวัด) /11-12 ก.ค.2553
 47. เครื่องบินเล็ก /สนามบินจังหวัดราชบุรี อ.โพธาราม  /22 คน (7 จังหวัด) /9-10 ก.ค.2553
 48. หมากล้อม / - /55 คน(6 จังหวัด)/ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 49. ฮอกกี้ /โรงเรียนสวนกุหลาบจังหวัดสระบุรี /130 คน(4 จังหวัด) /5-8 ก.ค.2553
รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ครั้งนี้ 4,919 คน

ผู้จัดการแข่งแข่งขัน /งบประมาณที่ใช้
 1. กรีฑา  : ชมรมกรีฑาจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 263,000 บาท
 2. ว่ายน้ำ : ชมรมว่ายน้ำจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 88,000 บาท
 3. แบดมินตัน  : ชมรมแบดมินตันจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 121,524 บาท
 4. บาสเกตบอล : ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 176,000 บาท
 5. เพาะกาย : ชมรมเพาะกายจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 50,000 บาท
 6. จักรยาน : ชมรมจักรยานจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 130,000 บาท
 7. ฟุตบอล : ชมรมฟุตบอลจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 253,056 บาท
 8. ฟุตซอล : ชมรมฟุตบอลราชบุรี งบประมาณ 100,000 บาท
 9. ยิงปืน : ชมรมยิงปืนจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 148,500 บาท
 10. ยิมนาสติก(ศิลป์,ลีลา) : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 11. ยิมนาสติกแอโรบิค : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 12. มวยสากลสมัครเล่น : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 13. มวยไทยสมัครเล่น: มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 14. มวยปล้ำ : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 15. เทเบิลเทนนิส : ชมรมเทเบิลเทนนิสจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 91,200 บาท
 16. เทนนิส : ชมรมเทนนิสจังหวัดราชบุรี  งบประมาณ 117,000 บาท
 17. เซปัคตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง : ชมรมตะกร้อจังหวัดราชบุรี งบประมาณ  144,200 บาท
 18. ตะกร้อคู่ : ไม่ทราบข้อมูล
 19. ยกน้ำหนัก : โรงเรียนกีฬา จ.สุพรรณบุรี  งบประมาณ 45,000 บาท
 20. ยูโด : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 21. วูซู : ชมรมวูซูจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 55,000 บาท
 22. เทควันโด : ชมรมเทควันโดจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 55,000 บาท
 23. ลีลาศ : ชมรมลีลาศจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 68,000 บาท
 24. กอล์ฟ : ชมรมกอล์ฟจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 150,000 บาท
 25. วอลเล่ย์บอลในร่ม และชายหาด : ชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 335,200 บาท
 26. แฮนด์บอล : ชมรมพัฒนากีฬาแฮนด์บอลจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 99,506 บาท
 27. คาราเตโด้ : ผู้ฝึกสอนคาราเตโด้จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 43,000 บาท
 28. เปตอง : ชมรมเปตองจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 94,000 บาท
 29. บิลเลียด-สนุกเกอร์ : ชมรมสนุ๊กเกอร์จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 99,000 บาท
 30. เรือพาย : ชมรมเรือพายจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 55,000 บาท
 31. เรือใบ : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 32. ซอฟท์บอล : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 33. ซอฟท์เทนนิส : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 34. กาบัดดี้ : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบปะมาณ 20,000 บาท 
 35. บริดจ์ : : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 36. รักบี้ฟุตบอล : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบประมาณ 60,000 บาท
 37. โบว์ลิ่ง : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบประมาณ 40,000 บาท
 38. ปัญจักสีลัต : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 39. ฟันดาบสากล : ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน กกท. งบประมาณ 60,000 บาท
 40. กีฬาทางอากาศ ร่มร่อน ร่มบิน และเครื่องบินเล็ก : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบประมาณ 50,000 บาท
 41. หมากล้อม : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 42. ฮอกกี้ : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบประมาณ 80,000 บาท 
 43. วู๊ดบอล : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
ชนิดกีฬาที่จังหวัดราชบุรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ รอบคัดเลือกระดับภาค 2 ในครั้งนี้
 1. กรีฑา ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา ชาย 14 คน หญิง 9 คน รวม 24 คน 
 2. กอล์ฟ ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 6 คน หญิง 4 คน รวม 12 คน
 3. ร่มร่อน ไม่ได้ส่ง
 4. ร่มบิน  ผู้ฝึกสอน  1 คน นักกีฬา ชาย 1 คน รวม 2 คน
 5. เครื่องบินเล็ก ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา ชาย 2 คน รวม 3 คน
 6. ลีลาศ ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 10 คน หญิง 10 คน รวม 22 คน
 7. กาบัดดี้ ไม่ได้ส่ง
 8. คาราเต้โด้ ไม่ได้ส่ง
 9. จักรยาน ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 16 คน รวม 18 คน
 10. ซอฟท์บอล ไม่ได้ส่ง
 11. ซอฟท์เทนนิส ไม่ได้ส่ง
 12. เซปัคตะกร้อ ผู้ฝึกสอน  6 คน นักกีฬา ชาย 17 คน หญิง 18 คน รวม 41 คน
 13. ตะกร้อลอดห่วง ผู้ฝึกสอน 6 คน นักกีฬาชาย 10 คน หญิง 6 คน รวม 22 คน
 14. ตะกร่อคู่ ไม่ได้ส่ง
 15. เทเบิลเทนนิส ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 2 คน หญิง 2 คน รวม 6 คน
 16. เทนนิส ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬาชาย 6 คน รวม 7 คน
 17. เทควันโด ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 6 คน หญิง 6 คน รวม 14 คน
 18. แบดมินตัน ผู้ฝีกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 8 คน หญิง 7 คน รวม 17 คน
 19. บาสเกตบอล ผู้ฝึกสอน 8 คน นักกีฬา ชาย 15 คน หญิง 15 คน รวม 38 คน 
 20. บิลเลียด-สนุกเกอร์ นักกีฬา ชาย 1 คน รวม 1 คน
 21. บริดจ์ ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา หญิง 4 คน รวม 5 คน
 22. โบว์ลิ่ง ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา ชาย 6 คน รวม 7 คน
 23. ปัญจสีลัต ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา หญิง 2 คน รวม 3 คน
 24. เพาะกาย ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 5 คน รวม 7 คน
 25. ฟุตบอลชาย ผู้ฝึกสอน 3 คน นักกีฬา ชาย 25 คน รวม 28 คน
 26. ฟุตบอลหญิง ไม่ได้ส่ง
 27. ฟุตซอลชาย ผู้ฝึกสอน 3 คน นักกีฬา ชาย 14 คน รวม 17 คน
 28. ฟุตซอลหญิง ไม่ได้ส่ง
 29. ดาบสากล ไม่ได้ส่ง
 30. มวยสากลสมัครเล่น ผู้ฝึกสอน 4 คน นักกีฬา ชาย 6 คน หญิง 4 คน รวม 14 คน
 31. มวยปล้ำ ไม่ได้ส่ง
 32. มวยไทยสมัครเล่น ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 9 คน รวม 11 คน
 33. ยกน้ำหนัก ไมได้ส่ง
 34. ยิงปืน ผู้ฝึกสอน 5 คน นักกีฬา ชาย 18 คน หญิง 13 คน รวม 36 คน
 35. ยิมนาสติก ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา หญิง 1 คน รวม 2 คน
 36. ยูโด ไม่ได้ส่ง
 37. เรือพาย ไม่ได้ส่ง
 38. รักบี้ฟุตบอล ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา 32 คน รวม 34 คน
 39. เรือใบ ไม่ได้ส่ง
 40. วอลเล่ย์บอลในร่ม(ชาย)  ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 12 คน รวม 14 คน
 41. วอลเล่ย์บอลในร่ม (หญิง) ไม่ได้ส่ง
 42. วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 4 คน รวม 6 คน
 43. วอลเลย์บอลชายหาด (หญิง) ไม่ได้ส่ง
 44. ว่ายน้ำ ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 9 คน หญิง 4 คน รวม 15 คน
 45. วูซู ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 7 คน หญิง 7 คน รวม 16 คน
 46. หมากล้อม ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา ชาย 2 คน รวม 3 คน
 47. ฮอกกี๊ ไม่ได้ส่ง
 48. แฮนด์บอล ไม่ได้ส่ง
รวมจำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้ง 14 จังหวัด จากมากไปหาน้อย
 1. จังหวัดสุพรรณบุรี นักกีฬา ชาย 360 คน หญิง 244 คน ผู้ฝึกสอน 119 คน รวม 723 คน
 2. จังหวัดราชบุรี นักกีฬา ชาย 263 คน หญิง 112 คน ผู้ฝึกสอน 70 คน รวม 445 คน
 3. จังหวัดนครปฐม นักกีฬา ชาย 193 คน หญิง 178 คน ผู้ฝึกสอน 74 คน รวม 445 คน
 4. จังหวัดลพบุรี นักกีฬา ชาย 231 คน หญิง 111 คน ผู้ฝึกสอน 71 คน รวม 413 คน
 5. จังหวัดเพชรบุรี นักกีฬา ชาย 227 คน หญิง 97 คน ผู้ฝึกสอน 67 คน รวม 391 คน
 6. จังหวัดกาญจนบุรี นักกีฬา ชาย 212 คน หญิง 98 คน ผู้ฝึกสอน 74 คน รวม 384 คน
 7. จังหวัดนครสวรรค์ นักกีฬา ชาย 196 คน หญิง 113 คน ผู้ฝึกสอน 72 คน รวม 381 คน
 8. จังหวัดอ่างทอง นักกีฬา ชาย 150 คน หญิง 133 คน ผู้ฝึกสอน 70 คน รวม 353 คน
 9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักกีฬา ชาย 142 คน หญิง 92 คน ผู้ฝึกสอน 59 คน รวม 293 คน
 10. จังหวัดสระบุรี นักกีฬา ชาย 114 คน หญิง 60 คน ผู้ฝึกสอน 60 คน รวม 234 คน
 11. จังหวัดสิงห์บุรี นักกีฬา ชาย 106 คน หญิง 46 คน ผู้ฝึกสอน 36 คน รวม 188 คน
 12. จังหวัดชัยนาท นักกีฬา ชาย 51 คน หญิง 61 คน ผู้ฝึกสอน 31 คน รวม 143 คน
 13. จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ นักกีฬา ชาย 38 คน หญิง 38 คน ผู้ฝึกสอน 32 คน รวม 108 คน 
 14. จังหวัดอุทัยธานี นักกีฬา ชาย 52 คน หญิง 18 คน ผู้ฝึกสอน 20 คน รวม 90 คน
ที่พักนักกีฬา
 1. นักกีฬาเครื่องบินเล็ก,คาราเตโด้,โบว์ลิ่ง,ปัญจักสีลัต,ฟุตซอล(ชาย/หญิง) และยูโด พักที่ ค่าหลวงบ้านไร่ และ รร.ธรรมาธิปไตย อ.โพธาราม
 2. นักกีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น พักที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 3. นักกีฬา จ.นครสวรรค์ พักที่ รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 4. นักกีฬา จ.เพชรบุรี, ประจวบคิรีขันธ์ และอุทัยธานี พักที่ รร.อนุบาลราชบุรี
 5. นักกีฬา จ.กาญจนบุรี พักที่ รร.วัดดอนตะโก และ รร.เทศบาล 1
 6. นักกีฬา จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา พักที่ รร.เทศบาล 2 (วัดช่องลม)
 7. นักกีฬา จ.นครปฐม พักที่ รร.เทศบาาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
 8. นักกีฬา จ.ลพบุรี และสิงห์บุรี พักที่ โรงเรียนเทศบาล 4
 9. นักกีฬา จ.สุพรรณบุรี และสระบุรี พักที่ รร.เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 10. นักกีฬา จ.ชัยนาท พักที่ วัดอัมรินทราวาส (วัดตาล)

ที่มา :
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2. (2553). เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2553. เมื่อ 11 มิ.ย.2553 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี.
 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2. (2553). เอกสารประกอบการประชุม การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2. เมื่อ 25 มิ.ย.2553 ณ ห้องประชุมชวนชม แพรวอาภา เพลส.
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บันทึกการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ครั้งที่ 23 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "เมืองราชเกมส์"


เทศบาลเมืองราชบุรี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัด "การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ครั้งที่ 23 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนครั้งที่ 10 ประจำปี 2548" เมื่อวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2548 โดยขณะนั้นมี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ เป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และมีนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยใช้ชื่อเกมส์ว่า "เมืองราชเกมส์"

คำขวัญ : กีฬาพัฒนาเยาวชน เยาวชนพัฒนาท้องถิ่น
สัตว์นำโชค (MASCOT) : ช้างผมจุก
ความหมายและที่มา : เดิมเมืองราชบุรีเปรียบเสมือนหน้าด่านปราการชั้นในของพระนคร เป็นสมรภูมิสำคัญที่มักเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสงครามอยู่บ่อยครั้ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทำราชการที่เมืองราชบุรีตำแหน่ง "หลวงยกบัตรเมืองราชบุรี" ต่อมามีความเจริญก้าวหน้าในราชการจนกระทั่งปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จักรี ในปี พ.ศ.2360 เมืองราชบุรีจึงย้ายจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง มาตั้งอยู่ฝั่งตะวันตก จนเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองราชบุรีในปัจจุบัน
เทศบาลเมืองราชบุรีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ จึงนำรูปช้างศึกมาเป็นตราสัญลักษณ์ของเทศบาล เพราะช้างศึกเป็นพาหนะที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ในการปกป้องและพัฒฯบ้านเมือง
การแข่งขันกีฬาเทศบาลและเมืองพัทยา ครั้งที่ 23 รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง เทศบาลเมืองราชบุรีในฐานะเจ้าภาพจึงกำหนดเอา "ช้างผมจุก" เป็นสัตว์นำโชคของการแข่งขัน เพราะการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนจากเทศบาลในเขตภาคกลางเข้วร่วมการแข่งขัน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต สมกับคำขวัญของการแข่งขันที่ว่า "กีฬาพัฒนาเยาวชน เยาวชนพัฒนาท้องถิ่น"
ชนิดกีฬาที่แข่งขัน : สนามแข่งขัน
 1. ฟุตบอล : สนามฟุตบอลกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 1, สนามฟุตบอลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 2. วอลเล่ย์บอลในร่ม : โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 3. วอลเล่ย์บอลชายหาด : สนามวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 4. เทเบิลเทนนิส : สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 5. ฟุตซอล : สนามโรงเรียนดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี, สนามโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
 6. กรีฑา : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 7. เปตอง : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 8. เซปักตะกร้อ : สนามโรงเรียนดรุณาราชบุรี
 9. ว่ายน้ำ (กีฬาสาธิต) : สระว่ายน้ำ 50 เมตร ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2
สถานที่พัก : นักกีฬา : รวม
 1. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ : เทศบาลตำบลโคกสำโรง, เทศบาลเมืองโพธาราม,เทศบาลตำบลท่าเรือ, เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเทศบาลเมืองปทุมธานี รวม 549 คน
 2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี : เทศบาลตำบลกระทุ่มแบน, เทศบาลนครศรีอยุธยา, เทศบาลตำบลพระพุทธบาท, เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน รวม 507 คน
 3. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตนาถปริวัตร) : เทศบาลตำบลสองพี่น้อง, เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองบางบัวทอง รวม 328 คน
 4. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) : เทศบาลตำบลท่าโขลง, เทศบาลตำบลบ้านหมี่, เทศบาลตำบลอัมพวา, เทศบาลตำบลป่าโมก และเทศบาลเมืองชะอำ รวม 377 คน
 5. โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) : เทศบาลเมืองประจวบคิรีขันธ์ และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รวม 301 คน
 6. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) : เทศบาลตำบลวัดสิงห์, เทศบาลตำบลหนองแค, เทศบาลนครสมุทรสาคร และเทศบาลเมืองอ่างทอง รวม 453 คน
 7. โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) : เทศบาลนครนครปฐม, เทศบาลเมืองเพชรบุรี และเทศบาลเมืองสระบุรี รวม 557 คน
 8. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี : เทศบาลตำบลแก่งคอย, เทศบาลเมืองชัยนาท และเทศบาลเมืองบ้านโป่ง รวม 379 คน
 9. โรงเรียนวัดเขาวัง : เทศบาลเมืองลพบุรี รวม 168 คน
 10. วัดเขาวัง : เทศบาลนครนนทบุรี รวม 221 คน

รวมนักกีฬาและผู้ควบคุมทั้งสิ้น 3,840 คน

นักกีฬาอาวุโส : เรือโทอากาศ มานะเลิศ
นักกีฬาวิ่งคบเพลิง :
1.นายมัส บุญจำนงค์ นักกีฬามวยสมัครเล่น เหรียญทองโอลิมปิค
2.ด.ญ.หทัยชนก แสนยาอุโฆษ นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
3.ด.ญ.ณัฐชนก แสนยาอุโฆษ นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย

การแสดงในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
การแสดงชุดที่ 1 "ประกาศเกียรติไกรในธาตรี"
การแสดงชุดที่ 2 "ราชบุรีสมานฉันท์"
การแสดงชุดที่ 3 "เริงสราญผ่านพื้นปฐพินทร์"

รวมรวมโดย : สุชาต จันทรวงศ์

อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บันทึกการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "เมืองโอ่งเกมส์"

จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2548) ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2548 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ต้องเป็นเจ้าภาพจัดต่อจาก การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2547 โดยมี นายพลวัต ชยานุวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อเกมส์ว่า "เมืองโอ่งเกมส์"

คำขวัญการแข่งขัน : ทุกชีวิตมีค่า กีฬาพัฒนาคน
สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ประจำการแข่งขัน : เป็นวัวที่ชื่อ "โคแก้ว" ในท่ายืนถือคบเพลิง


ความหมาย
วัว หมายถึง สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนอันล้ำค่า ซึ่งในพิธีจรดพนะนังคัลแรกนาขวัญ ได้มีการคัดเลือกพระโค จากจังหวัดราชบุรี อันเป็นการแสดงออกถึงความปิติยินดีของชาวราชบุรี ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 (พ.ศ.2548) "เมืองโอ่งเกมส์" และยังมีความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆ ให้ได้รับความสมหวังทุกประการ
วัวแดง เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพจังหวัดราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งเป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัดราชบุรี เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมานาน
วัวแดงนุ่งกางเกงม้อฮ่อมคาดผ้าที่เอว หมายถึง การประกอบอาชีพของชาวจังหวัดราชบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แสดงถึงความเป็นนักต่อสู้ชีวิตที่มีความอดทน ไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เช่นเดียวกับนักกีฬาคนพิการทุกคน ที่พร้อมใจกันสร้างพลังแห่งการกีฬาให้เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี และรวมพลังกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
กระดิ่ง หมายถึง เครื่องมือที่ทำให้การแข่งขันกีฬาคนพิการ เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ดุจดังเสียงกระดิ่งที่ดังกังวาล
คบเพลิง หมายถึง เปลวไฟที่ใช้ในการเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาคนพิการ
กระดิ่งและคบเพลิง รวมให้ความหมายถึง ความชื่นชมยินดีและความมีชื่อเสียงกว้างไกล ของนักกีฬาคนพิการทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยครั้งนี้

ชนิดกีฬา และสนามแข่งขัน

 1. กรีฑา : สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
 2. โกลบอล : โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
 3. เซปัคตะกร้อ : โรงเรียนดรุณาพาณิชยการ
 4. เทเบิลเทนนิส : โรงพลศึกษา 2 ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 5. บอคเซีย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 6. แบดมินตัน : โรงพลศึกษา 3 ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 7. เปตอง : สนามเปตอง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 8. ฟุตบอล : สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 9. ยกน้ำหนัก : โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 10. ยิงธนู : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 11. ยูโด : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 12. วอลเลย์บอลยืน-นั่ง : โรงพลศึกษา 1 ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 13. ยิงปืน : สนามยิงปืน ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 14. ว่ายน้ำ : สระว่ายน้ำ 50 เมตร ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 15. วีลแชร์เทนนิส : สนามเทนนิส ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 16. วีลแชร์บาสเกตบอล : โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
 17. วีลแชร์ฟันดาบ : อาคารสงวนชาติสรไกร ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2

ที่พักนักกีฬา

 1. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตนารถปริวัตร) รับนักกีฬา 430 คน
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) รับนักกีฬา 460 คน

โครงสร้างการดำเนินงาน /หน่วยงานรับผิดชอบ

 • คณะกรรมการอำนวยการ
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 • ศูนย์ประสานงาน
 • ฝ่ายเลขาธิการ : งานแผนงาน บริหารการประชุม ทะเบียน บัตรประจำตัว /รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี, ผอ.ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายพิธีการและการแสดง : พิธีเปิด-ปิด วัฒนธรรมการแสดงไฟพระฤกษ์ /สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่การแข่งขัน การสื่อสาร การแถลงข่าว /ประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี
 • ฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก : กำหนดการต้อนรับ เตรียมเครื่องอำนวยความสะดวก / เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
 • ฝ่ายนำเที่ยวและทัศนศึกษา : บริการท่องเที่ยวและประสานงาน /ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ : ของที่ระลึก ธุรกิจสิทธิประโยชน์ /พาณิชย์ จ.ราชบุรี
 • ฝ่ายงบประมาณ : งานการเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ / คลัง จ.ราชบุรี
 • ฝ่ายที่พักและอาหาร : จัดที่พัก บริการอาหาร /เทศบาลเมืองราชบุรี
 • ฝ่ายสาธารณูปโภค : งานไฟฟ้า งานโทรศัพท์ น้ำดื่ม น้ำใช้ /ปลัดจังหวัดราชบุรี
 • ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง : จัดระบบขนส่ง บริการพาหนะ /ขนส่งจังหวัดราชบุรี
 • ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร : รักษาความปลอดภัย ระบบการจราจร /ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
 • ฝ่ายเทคนิคกีฬา : จัดการแข่งขัน อุปกรณ์แข่งขัน เหรียญรางวัล / ปลัดจังหวัดราชบุรี และนายอำเภอเมืองราชบุรี
 • ฝ่ายสถานที่แข่งขัน : บำรุง-ซ่อมแซม สนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม / สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
 • ฝ่ายประมวลผลกลาง : รายงานผล ศูนย์สื่อมวลชน /สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1
 • ฝ่ายแพทย์ พยาบาล และจัดระดับความพิการ : จัดกลุ่มลักษณะความพิการ บริการการแพทย์ ตรวจสารต้องห้าม / สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

รวบรวมโดย : สุชาต จันทรวงศ์

อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บันทึกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ราชบุรีเกมส์"

จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2547 ใช้ชื่อเกมส์ว่า "ราชบุรีเกมส์" ซึ่งขณะนั้น มีนายพลวัต ชยานุวัตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3) เป็นกรรมการและเลขานุการ มี หัวหน้าสำนักงาน จ.ราชบุรี, ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี, นายอำเภอเมืองราชบุรี และนายประยงค์ จันทเต็ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 7) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำขวัญการแข่งขัน
กีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม (Sport Develop Humans and Sociaty)

ตราสัญลักษณ์
แสงไฟสีเหลืองทอง แสดงถึง ความเจิดจ้า ความสง่างาม ตราทางการถูกจัดวางในตำแหน่งตัวหนังใหญ่ เพื่อเสนอเรื่องราวที่แสดงถึง "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ
รูปคนเชิดหนัง ที่ดึงเส้นสายสีแดงและน้ำเงิน ของตราทางการมาประยุกต์ ผู้ที่จะเป็นคนเชิดนั้น จักต้องเป็นคนที่มีการฝึกซ้อม อดทน และมีความภาคภูมิใจ ถึงบทบาทที่กำลังนำเสนอ เสมือนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตัวหนังสือทางการถูกออกแบบเป็นตัวอักขระสีฟ้า สีประจำจังหวัด มีเส้นสายพริ้วไหว สื่อแทนแม่น้ำแม่กลองสายสำคัญของจังหวัด เพื่อบ่งบอกถึงสถานที่จัดการแข่งขัน

ความหมายของตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 นี้ ภาพตราสัญลักษณ์ได้แนวคิดมาจากการเชิดหนังใหญ่ มหรสพชั้นสูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด ที่สามารถแสดงถึงเจตนารมณ์การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยศิลปะการเชิดหนังใหญ่ คนเชิดจักต้องมีการฝึกซ้อมอดทน และมีความภาคภูมิใจถึงบทบาทที่กำลังนำเสนอ เสมือนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และอีกนัยหนึ่ง ยังเปรียบเสมือนชาวจังหวัดราชบุรี ในฐานะเจ้าของบ้าน ที่พร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีในบ้านของตน

สัตว์นำโชค "มังกรแก้ว"
ความหมาย
1.มังกร เป็นสัตว์ที่ใช้เขียนลวดลายบนโอ่งที่ทำขึ้นใน จ.ราชบุรี ซึ่งโอ่งมังกรของ จ.ราชบุรี เป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัด และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมานานแล้ว
2.มังกรแก้ว หมายถึง มังกรที่เป็นแก้วสารพัดนึก เป็นมังกรอันมีค่าล้ำ แสดงออกถึงความยินดีของชาวราชบุรี ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และมีความปรารถนาที่จะให้ทุกคนที่จะมาเยือนจังหวัดราชบุรีได้รับความสมหวังทุกประการ
3.มังกรแก้วสวมเสื้อ ราชบุรีเกมส์ ที่มีสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หมายถึงประชาชนในจังหวัดราชบุรี พร้อมใจกันสร้างพลังแห่งการกีฬาให้เกิดขึ้นในจังหวัด และร่วมพลังกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ 18-28 ธันวาคม 2547

ชนิดกีฬา : สนามแข่งขัน/หน่วยรับผิดชอบ

 1. ฟุตบอลชาย : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี, สนามฟุตบอล ช.พัน.111, สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 2. ฟุตบอลหญิง : สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง / เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 3. เปตอง : สนามกีฬาเปตอง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 4. ดาบสากล : อาคารสงวนชาติสรไกร ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2 /กรมการทหารช่าง
 5. ยิงปืน : สนามยิงปืน ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 6. ยิงเป้าบิน : บริเวณด้านข้างสระน้ำ หน้าสนามยิงปืน ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 7. กอล์ฟ : สนามกอล์ฟภาณุรังษี ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2 /กรมการทหารช่าง
 8. ขี่ม้า : สนามกองพันทหารช่างที่ 52 ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2 /กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 9. แบดมินตัน : โรงพลศึกษา 3 กรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 10. เทเบิลเทนนิส : โรงพลศึกษา 2 ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง / กรมการทหารช่าง
 11. วอลเล่ย์บอลในร่ม : โรงพลศึกษา 1 ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง / ชมรมวอลเล่ย์บอล จ.ราชบุรี
 12. ว่ายน้ำ : สระว่ายน้ำ 50 เมตร ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /ชมรมกีฬาว่ายน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 13. เทนนิส : สนามเทนนิส ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /ชมรมเทนนิส ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 14. รักบี้ฟุตบอล : สนามกองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2 /กรมการทหารช่าง
 15. ยกน้ำหนัก : โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี / โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 16. บริดจ์ : ห้องประชุม ที่ว่าการ อ.เมือง ราชบุรี /ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี
 17. บิลเลียด-สนุกเกอร์ : ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี /อำเภอเมืองราชบุรี
 18. เรือพาย : บึงกระจับ อ.บ้านโป่ง /อำเภอบ้านโป่งและเทศบาลตำบลกระจับ
 19. มวยสากลสมัครเล่น : โรงเรียนวัดดอนตูม/ชมรมมวยสากลสมัครเล่น จ.ราชบุรี
 20. มวยไทยสมัครเล่น : โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อ.บ้านโป่ง / ชมรมมวยไทยสมัครเล่น จ.ราชบุรี
 21. เทควันโด : หอประชุม 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ / ชมรมเทควันโด จ.ราชบุรี
 22. วูซู : หอประชุม 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ / โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 23. จักรยานประเภทลู่ : สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง /ชมรมจักรยาน จ.ราชบุรี
 24. จักรยานประเภทถนน : ถ.สายจอมบึง-สวนผึ้ง-บ้านคา / ชมรมจักรยาน จ.ราชบุรี
 25. จักรยานประเภทเสือภูเขา : ศูนย์ศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า หน่วยเขาสน /ชมรมจักรยาน จ.ราชบุรี
 26. คาราเต-โด้ : หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ/โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 27. บาสเกตบอล : โรงยิมเนเซี่ยมปรับอากาศ 4,000 ที่นั่ง /โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี และ อบจ.ราชบุรี
 28. แฮนด์บอล : สนามฟุตบอล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ /โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
 29. กรีฑา : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี / ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี
 30. มวยปล้ำ : อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี/วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 31. ยูโด : อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี / วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 32. วอลเล่ย์บอล (ชายหาด) : สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี/วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 33. กาบัดดี้ : อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี / วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 34. เพาะกาย : โรงเรียนอนุบาลราชบุรี / โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 35. โบว์ลิ่ง : บ้านโป่งคอมเพล็กซ์ / นายเกรียงศักดิ์ โพธาธนาพงศ์
 36. เซปัคตะกร้อ : โรงยิมเนเซี่ยม ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง /เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 37. ตะกร้อลอดห่วง : โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) / เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 38. ลีลาศ : โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี / ชมรมลีลาศ จ.ราชบุรี
 39. ยิมนาสติก (อุปกรณ์) : โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี /โรงเรียนวัดเขาวัง
 40. ยิมนาสติก (ลีลา) : หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม (ริมน้ำ) /เทศบาลเมืองโพธาราม

ที่พักนักกีฬา : จังหวัด : จำนวนนักกีฬา

 1. โรงเรียนสุริยวงศ์ : ชลบุรี, ระยอง รวม 383 คน
 2. โรงเรียนแคทรายวิทยา : สงขลา,นราธิวาส,ยะลา,ปัตตานี รวม 223 คน
 3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี : กรุงเทพฯ, ฉะเชิงเทรา รวม 548 คน
 4. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ : ราชบุรี รวม 300 คน
 5. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ : ปราจีนบุรี, สิงห์บุรี, นครนายก, กาญจนบุรี รวม 214 คน
 6. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี : สุโขทัย, อุตรดิตถ์, เชียงราย, ตาก, พิจิตร, แพร่, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แม่ฮ่องสอน, น่าน, กำแพงเพชร, พะเยา รวม 632 คน
 7. วิทยาลัยสารพัดช่าง : ปทุมธานี, เพชรบุรี รวม 79 คน
 8. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา : อ่างทอง, อยุธยา, สระบุรี รวม 267 คน
 9. โรงเรียนวัดเจติยาราม : สุราษฎร์ธานี จำนวน 191 คน
 10. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตนาถปริวัตร) : ชัยนาท, อุทัยธานี, นครสวรรค์, ลพบุรี รวม 368 คน
 11. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) : ราชบุรี รวม 227 คน
 12. โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) : จันทบุรี, นนทบุรี, สระแก้ว, นครปฐม, ตราด รวม 289 คน
 13. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) : นครศรีธรรมราช, พังงา, พัทลุง รวม 381 คน
 14. โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) : สุพรรณบุรี รวม 330 คน
 15. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี : ภูเก็ต, สตูล, กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ระนอง รวม 372 คน
 16. โรงเรียนวัดเขาวัง : สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ประจวบคิรีขันธ์ รวม 167 คน
 17. วัดเขาวัง : ผู้สังเกตุการณ์
 18. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา : นครราชสีมา รวม 100 คน
 19. กองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันทหารช่างที่ 52 : สุรินทร์ รวม 88 คน
 20. กองร้อยทหารช่างสนามที่ 3 กองพันทหารช่างที่ 52 : ชัยภูมิ, นครพนม รวม 94 คน
 21. กองร้อยขึ้นตรง กองพันทหารช่างที่ 112 : ศรีสะเกษ รวม 136 คน
 22. กองร้อยขึ้นตรง กองพันทหารช่าง 602 : อุบลราชธานี รวม 115 คน
 23. กองร้อยขึ้นตรง กองพันทหารช่างที่ 51 : ขอนแก่น รวม 120 คน
 24. กองร้อยขึ้นตรง กองพันทหารช่างที่ 111 : มหาสารคาม, กาฬสินธ์, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ รวม 330 คน
 25. กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารช่างที่ 11 : บุรีรัมย์, มุกดาหาร รวม 51 คน
 26. กองร้อยทหารช่างสะพานผสม กรมทหารช่างที่ 11 : ขอนแก่น รวม 43 คน
 27. กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง กรมทหารช่างที่ 11 : สกลนคร รวม 21 คน
 28. กองร้อยทหารช่างสนามที่ 1 กองพันทหารช่าง กรมการทหารช่าง : อุบลราชธานี, อุดรธานี รวม 36 คน
 29. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา กรมหทารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ : ร้อยเอ็ด รวม 51 คน
 30. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 1 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ : ยโสธร รวม 50 คน
 31. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 2 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ : เลย, ยโสธร รวม 50 คน
 32. กองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารช่าง : หนองคาย รวม 49 คน
 33. โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) : นักกีฬาเซปัคตะกร้อ, ตะกร้อลอดบ่วง รวม 236 คน
 34. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) : นักกีฬาเรือพาย, โบว์ลิ่ง รวม 244 คน
 35. โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) : นักกีฬามวยสมัครเล่น รวม 281 คน
 36. โรงเรียนวัดดอนตูม : นักกีฬาฟุตบอลหญิง รวม 375 คน
 37. สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : นักกีฬาจักรยาน รวม 176 คน
รวมที่พัก 22 สถานศึกษา 1 วัด 22 กองร้อย รับนักกีฬาได้สูงสุด 9,774 คน
นักกีฬาเข้าพักประมาณ 7,617 คน


 • อ.เมือง + อ.โพธาราม จำนวน 4,971 คน
 • ค่ายทหาร จำนวน 1,334 คน
 • อ.บ้านโป่ง จำนวน 1,136 คน
 • อ.จอมบึง จำนวน 176 คน

คบเพลิงกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ ออกแบบโดย แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล และแผนกช่างกลโรงงานและแผนกศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

รวบรวมข้อมูลโดย : สุชาต จันทรวงศ์

อ่านต่อ >>