วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กีฬาจตุรมิตร เบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

คลิกชมภาพชุดทั้งหมด
http://rb-picture.blogspot.com/2010/11/1.html
การแข่งขันกีฬาจตุรมิตร เบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.2553 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย คือ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี, ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น และในครั้งแรกนี้ ได้มอบหมายให้ ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี เป็นเจ้าภาพ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมณฑล 4 ภาค โดยเริ่มแรกเป็นโรงเรียนระดับประถมชั้นมูล สถานที่ตั้งและชื่อโรงเรียนแตกต่างกันไป โดยแต่ละโรงเรียนได้เริ่มก่อตั้งตามลำดับ ดังนี้
 1. ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2429
 2. ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2441
 3. ร.ร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2454
 4. ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปัตตานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2455
 ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า "เบญจมราชูทิศ" โดยเปิดรับและสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นทรัพยากรแนวหน้าของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบันได้ระลึกถึงคุณงามความดีของโรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน และที่สำคัญเนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี สวรรตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี เบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียน
 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า ทั่ง 4 โรงเรียน
 3. เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า ทั้ง 4 โรงเรียน  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 4. เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า ทั้ง 4 โรงเรียน  ได้ช่วยเหลือกันพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพทักเทียมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วไป
 5. เพื่อประกาศให้สังคมรู้จัก รับรู้ว่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
 6. เพื่อร่วมกันจัดงานแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน ได้แก่ กีฬาฟุตบอล และกีฬาเปตอง และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรวมครูอาจารย์ ทั้ง 4 โรงเรียน การเลี้ยงรับรองสังสรรค์ ในเย็นวันที่ 25 พ.ย.2553 ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี และมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง ทีมรวมดารา และทีม VIP ราชบุรี อีกด้วย
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกีฬาที่ 7

จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32  "เมืองเพชรเกมส์" ในระหว่างวันที่ 19-28 ม.ค.2553

ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย จะต้องมีการคัดเลือกนักกีฬาในระดับกลุ่มจังหวัดที่ถูกจัดแบ่งไว้เป็นเขตกีฬา ซึ่งทั่วประเทศมีทั้งหมด 10 เขต เสียก่อน แล้วจึงเอาผู้ชนะเข้าไปร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ที่ จ.เพชรบุรี

ซึ่งในครั้งนี้  จ.ราชบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32  รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกีฬาที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคิรีขันธ์ สุพรรณบุรี โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 30 พ.ย.2553-6 ธ.ค.2553 จำนวนทั้งสิ้น 31 ชนิดกีฬา โดยชนิดกีฬาที่พร้อมจะจัดการแข่งขันภายใน จ.ราชบุรี ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่พร้อม จะไปจัดการแข่งขันที่ จ.สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร  พิธีเปิดและปิด จัดขึ้นที่โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี

ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน : สนาม

ราชบุรี
 1. กรีฑา : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 2. กอล์ฟ : สนามกอล์ฟวูซุง อ.จอมบึง
 3. จักรยาน : สนามวัดทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง
 4. เซปัคตะกร้อ : โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 5. ลอนเทนนิส : สนามเทนนิส ค่ายบุรฉัตร
 6. เทเบิลเทนนิส : โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
 7. บาสเกตบอล : โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
 8. แบดมินตัน : หอประชุม 2 ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 9. เปตอง : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 10. ฟุตบอล : สนามเทศบาล ต.ปากท่อ และ สนาม ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก
 11. ฟุตซอล : โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
 12. มวยสากลสมัครเล่น : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 13. มวยไทยสมัครเล่น : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 14. ยิงปืน : สนามยิงปืน ค่ายบุรฉัตร
 15. รักบี้ฟุตบอล : สนาม ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 16. ว่ายน้ำ : สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายบุรฉัตร
 17. วอลเลย์บอลในร่ม : โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 18. วอลเลย์บอลชายหาด : สนาม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 19. แฮนด์บอล : สนาม ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 20. สนุกเกอร์ : โต๊ะตะวันฉาย  หมู่ 6 เทศบาล ต.ห้วยชินสีห์ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
 1. คาราเตโด้ : อาคารศิลปอาชา
 2. เทควันโด้ : อาคารศิลปอาชา
 3. เนทบอล : อาคารศิลปอาชา
 4. ยกน้ำหนัก : อาคารเจ้าฟ้า
 5. ยิมนาสติกศิลป์ : ยิมแฝดฯ
 6. ยิมนาสติกลีลา : ยิมแฝดฯ
 7. ยูโด : อาคารเจ้าฟ้าฯ
 8. วู้ดบอล : สนาม ร.ร.กีฬาสุพรรณบุรี
 9. วูซู : อาคารศิลปอาชา
 10. ฮอกกี๊ : สนาม ร.ร.วัดป่าเลย์ไล
กรุงเทพมหานคร
 1. ลีลาศ : สมาคมลีลาศ

ที่มาข้อมูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เมื่อ 23 พ.ย.2553 โทร./โทรสาร. 0-3232-2028
อ่านต่อ >>