วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประวัติการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ราชบุรี

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นทุกปีของประเทศไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการกีฬาของชาติ โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเริ่มต้นโดยองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย โดยแบ่งภาคการแข่งขันออกเป็น 5 เขตตามภูมิภาคต่างๆ โดยให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกๆปี

ชื่อการแข่งขัน กีฬาเขตแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 วันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 จ.พระนคร (แบ่งทีมการแข่งขันออกเป็น 5 เขต)
ครั้งที่ 2 วันที่ 3-9 ธันวาคม พ.ศ. 2511 จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 3 วันที่ 24-30 สิงหาคม พ.ศ. 2512 จ.สงขลา
ครั้งที่ 4 วันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 5 วันที่ 2-9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 จ.นครสวรรค์ (เปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 9 เขต เป็น 10 เขต โดยแยกกรุงเทพมหานครออกมาจากเขต 1 เป็นเขต 10)
ครั้งที่ 6 วันที่ 2-8 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จ.ราชบุรี **********
ครั้งที่ 7 วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2516 จ.นครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 8 วันที่ 3-8 สิงหาคม พ.ศ. 2517 จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 9 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2518 จ.ลพบุรี
ครั้งที่ 10 วันที่ 4-10 ธันวาคม พ.ศ. 2519 จ.อุดรธานี
ครั้งที่ 11 วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2520 จ.กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 12 วันที่ 14-30 มกราคม พ.ศ. 2522 จ.อุบลราชธานี (เดิมกำหนดจัดปี 2521 แต่เกิดอุทกภัย ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขัน)
ครั้งที่ 13 วันที่ 23-29 ธันวาคม พ.ศ. 2522 จ.ลำปาง
ครั้งที่ 14 วันที่ 22-28 มีนาคม พ.ศ. 2524 จ.ปัตตานี
ครั้งที่ 15 วันที่ 22-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 จ.อุดรธานี
ครั้งที่ 16 วันที่ 19-25 มีนาคม พ.ศ. 2525 จ.ภูเก็ต
ครั้งที่ 17 วันที่ 22-28 มกราคม พ.ศ. 2527 จ.พิษณุโลก

ชื่อการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ (คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเสียใหม่จาก "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย" เป็น "กีฬาแห่งชาติ "โดยใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ครั้งที่ 18 เป็นต้นไป )
ครั้งที่ 18 วันที่ 20-26 มกราคม พ.ศ. 2528 จ.เชียงราย
ครั้งที่ 19 วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 จ.จันทบุรี
ครั้งที่ 20 วันที่ 23-29 มกราคม พ.ศ. 2530 จ.ร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 21 วันที่ 18-24 ธันวาคม พ.ศ. 2530 จ.ลพบุรี
ครั้งที่ 22 วันที่ 22-28 มีนาคม พ.ศ. 2532 จ.สงขลา
ครั้งที่ 23 วันที่ 4-10 มีนาคม พ.ศ. 2533 จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 24 วันที่ 17-23 มีนาคม พ.ศ. 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่าเกมส์)
ครั้งที่ 25 วันที่ 12-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 จ.ขอนแก่น (ดอกคูณเกมส์)
ครั้งที่ 26 วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 จ.สุราษฎร์ธานี (ตาปีเกมส์)
ครั้งที่ 27 วันที่ 19-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 จ.สุพรรณบุรี (ดอนเจดีย์เกมส์)
ครั้งที่ 28 วันที่ 16-23 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จ.นครสวรรค์ (ปากน้ำโพเกมส์)
ครั้งที่ 29 วันที่ 19-26 ธันวาคม พ.ศ. 2539 จ.ตรัง (พะยูนเกมส์)
ครั้งที่ 30 วันที่ 8-15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 จ.ศรีสะเกษ (ลำดวนเกมส์)
ครั้งที่ 31 วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 จ.ระยอง (เกาะแก้วเกมส์)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแห่งชาติ (รูปแบบใหม่) ซึ่งจะกำหนดจัด 2 ปี/ครั้ง และเปลี่ยนจากการแข่งขันในนาม เขต ทั้ง 10 เขต เป็น จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

ครั้งที่ 32 วันที่ 9-20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 จ.กรุงเทพมหานคร (มหานครเกมส์)
ครั้งที่ 33 วันที่ 13-24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จ.เชียงใหม่ (นครเชียงใหม่เกมส์)
ครั้งที่ 34 วันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จ.ราชบุรี (ราชบุรีเกมส์)*******
ครั้งที่ 35 วันที่ 9-19 กันยายน พ.ศ. 2549 จ.สุพรรณบุรี (สุพรรณบุรีเกมส์)

มีมติคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 2 ปี/ครั้งเป็นปีละครั้ง เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาของวงการกีฬา โดยรูปแบบการแข่งขันยังเป็นเช่นเดิม
ครั้งที่ 36 วันที่ 15-25 กันยายน พ.ศ. 2550 จ.นครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราชเกมส์)
ครั้งที่ 37 วันที่ 14-24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จ.พิษณุโลก (พิษณุโลกเกมส์)
ครั้งที่ 38 วันที่ 9-19 กันยายน พ.ศ. 2552 จ.ตรัง (ตรังเกมส์)
ครั้งที่ 39 พ.ศ. 2553 จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 40 พ.ศ. 2554 จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2555 จ.เชียงใหม่

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
อ่านต่อ >>