วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

จอมบึงมาราธาธอน-เสือภูเขา ตำนานการวิ่งชาวบ้านสู่มาตรฐานสากล

สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 26
26th Thai Health Chom Bueng Marathon 2011

งานวิ่งประเพณีของชาวบ้านที่มีมารตฐานสากล ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Trophy)

ในปีที่ 26 นี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.2554 เริ่มแข่งขันเวลา 04:00 น.  ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้
  • มาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร
  • ครึ่งมาราธอน  ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
  • มินิมาราธอน ระยะทาง 9 กิโลเมตร
  • การเดินเพื่อสุขภาพ (ไม่มีการแข่งขัน)
ก่อนที่จะถึงวันแข่งขันได้จัดให้มีกิจกรรมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 และ 15 ม.ค.2554 โดยมีกิจกรรมย่อยเช่น นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา  กิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ การสาธิตการออกกำลังกายประเภทต่างๆ การรณรงค์ "จอมบึงเมืองจักรยาน" กิจกรรม "คนราชบุรีว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย" กิจกรรม "สวนสร้างสุข : Healthy Park" การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกกำลังกาย (เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา) กิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก : KID FUN RUN การประชุมวิชาการสำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพ และเสน่ห์ที่สำคัญคือ การรับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี  ร่วมกันของบรรดาเหล่านักวิ่งเพื่อสุขภาพทั้งหลาย ที่เวทีบรเวณเชิงเขา ในช่วงเย็นวันที่ 15 ม.ค.2554

ความสำเร็จของการแข่งขันวิ่งจอมบึงมาราธาธอน-เสือภูเขาที่เห็นในวันนี้ เริ่มมาจากตำนานการวิ่งประเพณีของชาวบ้านเล็กๆ จนเป็นการแข่งขันวิ่งในระดับมาตรฐานสากลของประเทศและของโลก ล้วนต้องใช้เวลาในการสั่งสมมานานนับปี  ดังตำนานกล่าวขาน ที่ถูกบันทึกไว้ดังนี้

ตำนาน
จอมบึงมาราธอน เป็นงานวิ่งที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยอาจารย์ของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจการวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 100 คน เก็บค่าสมัครคนละ 20 บาท เบอร์วิ่งทำขึ้นเองจากผ้าด้ายดิบ เขียนตัวเลขด้วยสีน้ำมัน ระยะทางวิ่ง 10 กม. จุดเริ่มต้นอยู่ที่ถ้ำเขาบิน และเส้นชัยอยู่ที่ถ้าจอมพล

คุณธิดา สนเจริญ
จอมบึงมาราธอน 2553
ภาพโดยคุณรุจน์
ที่มา PATrunning
จากวันนั้นงานวิ่งเล็ก ๆ ที่จอมบึง ก็ถูกจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม จนกลายเป็นประเพณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและชาวจอมบึง ตลอดจนนักวิ่งเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศ ที่กล่าวขานกันว่า "ใครไม่เคยวิ่งสนามจอมบึง ไม่ใช่นักวิ่งที่แท้จริง"

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากกว่า 5,000 คน ทุกปี งานวิ่งมาราธอนในระยะเริ่มแรก เป็นการจัดการแข่งขันวิ่งบนถนน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 เพิ่มระยะทาง 21.1 ก.ม. เข้าไปด้วย ชื่อการวิ่งจึงเปลี่ยนเป็น "จอมบึงครึ่งมาราธอน" ต่อมาในปี พ.ศ.2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงเพิ่มการวิ่งมาราธอน ระยะทาง 42.195 ก.ม. ขึ้นอีกระยะหนึ่ง ชื่องานจึงเปลี่ยนเป็น "จอมบึงมาราธอน" จนถึงปัจจุบัน

ส่วนการจัดการแข่งขันจักรยานจอมบึงเสือภูเขานั้น มหาวิทยาลัยฯ เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ด้วยเจตนาที่จะนำจักรยานมาเป็นเครื่องมือ "ประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ กายและจิตใจแจ่มใสสมบูรณ์" ในปีแรกมีนักจักรยานเข้าร่วมแข่งขัน 150 คัน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี สถิตินักจักรยานมากที่สุดอยู่ในปี พ.ศ. 2541 มีจำนวน 765 คัน ประเภทการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเป็นประเภท "ครอสคันทรี่ "

ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีและนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นประธานการแข่งขันจอมบึงมาราธอนปี พ.ศ.2541 ว่า "ความสำเร็จของการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอนอยู่ที่การมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดี"

นักวิ่งจำนวนมากกล่าวถึงสนามจอมบึงว่า เป็นสนามต้นแบบของการจัดวิ่ง เพราะที่นี้คือ การริเริ่มให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์นักกีฬาในเย็นวันเสาร์ก่อนจะแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ด้วยเหตุผลว่านักวิ่งจำนวนมากต้องเดินทางมาพักค้างคืนล่วงหน้า และไม่สะดวกในการหาอาหารรับประทาน งานเลี้ยงสังสรรค์จึงเป็นสีสันที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งตลอดมา

การต้อนรับและการเชียร์ เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้จอมบึงมาราธอนมีมนต์ขลังต่อการทำให้นักวิ่งกลับมาวิ่งที่นี้อีกอย่างไม่รู้สึกเบื่อ จุดเด่นด้านนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อชุมชนบนเส้นทางแข่งขันออกมามีส่วนร่วม ต้อนรับ เชียร์ และบริการน้ำดื่ม ตลอดเส้นทางแข่งขัน 42.195 ก.ม.

ธรรมชาติและบรรยากาศกลางเดือนมกราคมที่อากาศเย็นสบาย ก็มีส่วนอย่างมากในการสร้างความประทับใจแก่นักวิ่ง ประกอบกับเส้นทางแข่งขันที่ปลอดจากยวดยานและมลพิษ อันเกิดจากการดูแลอย่างดียิ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมบึง จนมีการนำไปกล่าวอ้างเป็นแบบอย่างในการจัดแข่งขัน ณ สนามอื่น ๆ

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งของการแข่งขันจอมบึงมาราธอน - จอมบึงเสือภูเขา นับเป็นเกียรติที่ชาวจอมบึงและนักวิ่งเพื่อสุขภาพซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และมุ่งมั่นรักษาการแข่งขันรายการนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป

ความสำเร็จของ "จอมบึงมาราธอน - จอมบึงเสือภูเขา" ที่ผ่านมาเกิดจากปัจจัยด้าน "ทีมงาน" และ "การบริหารจัดการที่ดี" ตามคำกล่าวอ้างของ ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ จริง ๆ เพราะงานของการจัดงานวิ่งที่จอมบึงมิใช่เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นทีมงานที่มีเครือข่ายอันกว้างขวางครอบคลุมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อันประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า นอกจากนั้นเครือข่ายของการมีส่วนร่วมยังขยายวงกว้างไปถึงข้าราชการและประชาชน ตลอดจนเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วย

ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี งานจอมบึงมาราธอน - จอมบึงเสือภูเขา จึงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณและการสนับสนุนรูปแบบต่างๆ ช่วยให้งานดำเนินมาได้ถึง 26 ปี (นับถึง พ.ศ. 2554) และจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
  
ภาพโดยคุณรุจน์
ที่มาของภาพ PATrunning
สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 26
เป็นความมุ่งมั่น   ตั้งใจของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และประชาชนชาวจอมบึงทั้งมวล ที่จะสะท้อนเสียงเรียกร้องจาก "หมู่บ้านจอมบึง" ไปสู่หมู่บ้านอีกกว่า 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ ให้เห็นคุณค่าของการมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อลดภาวะโรคเรื้อรัง ภายใต้คำขวัญที่ว่า
"ชวนขยับทั้งประเทศ : THAILAND on the MOVE"

หมายเหตุ
  • คลิกชมข้อมูลการแข่งขัน การสมัคร และการเดินทาง ได้ที่ www.thaijoggingclup.net
  • ติดต่อสอบถาม ผศ.จิรศักดิ์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โทร.08-1880-5612, อ.ณรงค์ เทียมเมฆ โทร.08-4674-3311, คณอมรา  สังข์วงศ์ โทร.0-2272-0142, 08-1658-4704 และนายอนันต์ ชัยขรรค์ โทร.08-7096-7264  
ภาพโดยคุณรุจน์ ที่มาของภาพ PATrunning

ที่มาข้อมูล
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. (2554). สสส.จอมบึงมาราธอน : จอมบึงเสือภูเขา. [Online]. Available :http://www.mcru.ac.th/marathon/. [2554 มกราคม 2 ].
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. (2553). สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 26 : แผ่นพับประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายเมื่อ 28 ธ.ค.2553.
อ่านต่อ >>