วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บันทึกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ราชบุรีเกมส์"

จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2547 ใช้ชื่อเกมส์ว่า "ราชบุรีเกมส์" ซึ่งขณะนั้น มีนายพลวัต ชยานุวัตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3) เป็นกรรมการและเลขานุการ มี หัวหน้าสำนักงาน จ.ราชบุรี, ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี, นายอำเภอเมืองราชบุรี และนายประยงค์ จันทเต็ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 7) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำขวัญการแข่งขัน
กีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม (Sport Develop Humans and Sociaty)

ตราสัญลักษณ์
แสงไฟสีเหลืองทอง แสดงถึง ความเจิดจ้า ความสง่างาม ตราทางการถูกจัดวางในตำแหน่งตัวหนังใหญ่ เพื่อเสนอเรื่องราวที่แสดงถึง "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ
รูปคนเชิดหนัง ที่ดึงเส้นสายสีแดงและน้ำเงิน ของตราทางการมาประยุกต์ ผู้ที่จะเป็นคนเชิดนั้น จักต้องเป็นคนที่มีการฝึกซ้อม อดทน และมีความภาคภูมิใจ ถึงบทบาทที่กำลังนำเสนอ เสมือนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตัวหนังสือทางการถูกออกแบบเป็นตัวอักขระสีฟ้า สีประจำจังหวัด มีเส้นสายพริ้วไหว สื่อแทนแม่น้ำแม่กลองสายสำคัญของจังหวัด เพื่อบ่งบอกถึงสถานที่จัดการแข่งขัน

ความหมายของตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 นี้ ภาพตราสัญลักษณ์ได้แนวคิดมาจากการเชิดหนังใหญ่ มหรสพชั้นสูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด ที่สามารถแสดงถึงเจตนารมณ์การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยศิลปะการเชิดหนังใหญ่ คนเชิดจักต้องมีการฝึกซ้อมอดทน และมีความภาคภูมิใจถึงบทบาทที่กำลังนำเสนอ เสมือนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และอีกนัยหนึ่ง ยังเปรียบเสมือนชาวจังหวัดราชบุรี ในฐานะเจ้าของบ้าน ที่พร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีในบ้านของตน

สัตว์นำโชค "มังกรแก้ว"
ความหมาย
1.มังกร เป็นสัตว์ที่ใช้เขียนลวดลายบนโอ่งที่ทำขึ้นใน จ.ราชบุรี ซึ่งโอ่งมังกรของ จ.ราชบุรี เป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัด และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมานานแล้ว
2.มังกรแก้ว หมายถึง มังกรที่เป็นแก้วสารพัดนึก เป็นมังกรอันมีค่าล้ำ แสดงออกถึงความยินดีของชาวราชบุรี ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และมีความปรารถนาที่จะให้ทุกคนที่จะมาเยือนจังหวัดราชบุรีได้รับความสมหวังทุกประการ
3.มังกรแก้วสวมเสื้อ ราชบุรีเกมส์ ที่มีสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หมายถึงประชาชนในจังหวัดราชบุรี พร้อมใจกันสร้างพลังแห่งการกีฬาให้เกิดขึ้นในจังหวัด และร่วมพลังกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ 18-28 ธันวาคม 2547

ชนิดกีฬา : สนามแข่งขัน/หน่วยรับผิดชอบ

 1. ฟุตบอลชาย : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี, สนามฟุตบอล ช.พัน.111, สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 2. ฟุตบอลหญิง : สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง / เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 3. เปตอง : สนามกีฬาเปตอง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 4. ดาบสากล : อาคารสงวนชาติสรไกร ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2 /กรมการทหารช่าง
 5. ยิงปืน : สนามยิงปืน ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 6. ยิงเป้าบิน : บริเวณด้านข้างสระน้ำ หน้าสนามยิงปืน ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 7. กอล์ฟ : สนามกอล์ฟภาณุรังษี ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2 /กรมการทหารช่าง
 8. ขี่ม้า : สนามกองพันทหารช่างที่ 52 ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2 /กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 9. แบดมินตัน : โรงพลศึกษา 3 กรมการทหารช่าง /กรมการทหารช่าง
 10. เทเบิลเทนนิส : โรงพลศึกษา 2 ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง / กรมการทหารช่าง
 11. วอลเล่ย์บอลในร่ม : โรงพลศึกษา 1 ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง / ชมรมวอลเล่ย์บอล จ.ราชบุรี
 12. ว่ายน้ำ : สระว่ายน้ำ 50 เมตร ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /ชมรมกีฬาว่ายน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 13. เทนนิส : สนามเทนนิส ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /ชมรมเทนนิส ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 14. รักบี้ฟุตบอล : สนามกองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2 /กรมการทหารช่าง
 15. ยกน้ำหนัก : โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี / โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 16. บริดจ์ : ห้องประชุม ที่ว่าการ อ.เมือง ราชบุรี /ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี
 17. บิลเลียด-สนุกเกอร์ : ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี /อำเภอเมืองราชบุรี
 18. เรือพาย : บึงกระจับ อ.บ้านโป่ง /อำเภอบ้านโป่งและเทศบาลตำบลกระจับ
 19. มวยสากลสมัครเล่น : โรงเรียนวัดดอนตูม/ชมรมมวยสากลสมัครเล่น จ.ราชบุรี
 20. มวยไทยสมัครเล่น : โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อ.บ้านโป่ง / ชมรมมวยไทยสมัครเล่น จ.ราชบุรี
 21. เทควันโด : หอประชุม 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ / ชมรมเทควันโด จ.ราชบุรี
 22. วูซู : หอประชุม 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ / โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 23. จักรยานประเภทลู่ : สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง /ชมรมจักรยาน จ.ราชบุรี
 24. จักรยานประเภทถนน : ถ.สายจอมบึง-สวนผึ้ง-บ้านคา / ชมรมจักรยาน จ.ราชบุรี
 25. จักรยานประเภทเสือภูเขา : ศูนย์ศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า หน่วยเขาสน /ชมรมจักรยาน จ.ราชบุรี
 26. คาราเต-โด้ : หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ/โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 27. บาสเกตบอล : โรงยิมเนเซี่ยมปรับอากาศ 4,000 ที่นั่ง /โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี และ อบจ.ราชบุรี
 28. แฮนด์บอล : สนามฟุตบอล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ /โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
 29. กรีฑา : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี / ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี
 30. มวยปล้ำ : อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี/วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 31. ยูโด : อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี / วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 32. วอลเล่ย์บอล (ชายหาด) : สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี/วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 33. กาบัดดี้ : อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี / วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 34. เพาะกาย : โรงเรียนอนุบาลราชบุรี / โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 35. โบว์ลิ่ง : บ้านโป่งคอมเพล็กซ์ / นายเกรียงศักดิ์ โพธาธนาพงศ์
 36. เซปัคตะกร้อ : โรงยิมเนเซี่ยม ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง /เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 37. ตะกร้อลอดห่วง : โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) / เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 38. ลีลาศ : โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี / ชมรมลีลาศ จ.ราชบุรี
 39. ยิมนาสติก (อุปกรณ์) : โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี /โรงเรียนวัดเขาวัง
 40. ยิมนาสติก (ลีลา) : หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม (ริมน้ำ) /เทศบาลเมืองโพธาราม

ที่พักนักกีฬา : จังหวัด : จำนวนนักกีฬา

 1. โรงเรียนสุริยวงศ์ : ชลบุรี, ระยอง รวม 383 คน
 2. โรงเรียนแคทรายวิทยา : สงขลา,นราธิวาส,ยะลา,ปัตตานี รวม 223 คน
 3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี : กรุงเทพฯ, ฉะเชิงเทรา รวม 548 คน
 4. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ : ราชบุรี รวม 300 คน
 5. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ : ปราจีนบุรี, สิงห์บุรี, นครนายก, กาญจนบุรี รวม 214 คน
 6. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี : สุโขทัย, อุตรดิตถ์, เชียงราย, ตาก, พิจิตร, แพร่, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แม่ฮ่องสอน, น่าน, กำแพงเพชร, พะเยา รวม 632 คน
 7. วิทยาลัยสารพัดช่าง : ปทุมธานี, เพชรบุรี รวม 79 คน
 8. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา : อ่างทอง, อยุธยา, สระบุรี รวม 267 คน
 9. โรงเรียนวัดเจติยาราม : สุราษฎร์ธานี จำนวน 191 คน
 10. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตนาถปริวัตร) : ชัยนาท, อุทัยธานี, นครสวรรค์, ลพบุรี รวม 368 คน
 11. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) : ราชบุรี รวม 227 คน
 12. โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) : จันทบุรี, นนทบุรี, สระแก้ว, นครปฐม, ตราด รวม 289 คน
 13. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) : นครศรีธรรมราช, พังงา, พัทลุง รวม 381 คน
 14. โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) : สุพรรณบุรี รวม 330 คน
 15. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี : ภูเก็ต, สตูล, กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ระนอง รวม 372 คน
 16. โรงเรียนวัดเขาวัง : สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ประจวบคิรีขันธ์ รวม 167 คน
 17. วัดเขาวัง : ผู้สังเกตุการณ์
 18. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา : นครราชสีมา รวม 100 คน
 19. กองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันทหารช่างที่ 52 : สุรินทร์ รวม 88 คน
 20. กองร้อยทหารช่างสนามที่ 3 กองพันทหารช่างที่ 52 : ชัยภูมิ, นครพนม รวม 94 คน
 21. กองร้อยขึ้นตรง กองพันทหารช่างที่ 112 : ศรีสะเกษ รวม 136 คน
 22. กองร้อยขึ้นตรง กองพันทหารช่าง 602 : อุบลราชธานี รวม 115 คน
 23. กองร้อยขึ้นตรง กองพันทหารช่างที่ 51 : ขอนแก่น รวม 120 คน
 24. กองร้อยขึ้นตรง กองพันทหารช่างที่ 111 : มหาสารคาม, กาฬสินธ์, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ รวม 330 คน
 25. กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารช่างที่ 11 : บุรีรัมย์, มุกดาหาร รวม 51 คน
 26. กองร้อยทหารช่างสะพานผสม กรมทหารช่างที่ 11 : ขอนแก่น รวม 43 คน
 27. กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง กรมทหารช่างที่ 11 : สกลนคร รวม 21 คน
 28. กองร้อยทหารช่างสนามที่ 1 กองพันทหารช่าง กรมการทหารช่าง : อุบลราชธานี, อุดรธานี รวม 36 คน
 29. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา กรมหทารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ : ร้อยเอ็ด รวม 51 คน
 30. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 1 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ : ยโสธร รวม 50 คน
 31. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 2 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ : เลย, ยโสธร รวม 50 คน
 32. กองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารช่าง : หนองคาย รวม 49 คน
 33. โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) : นักกีฬาเซปัคตะกร้อ, ตะกร้อลอดบ่วง รวม 236 คน
 34. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) : นักกีฬาเรือพาย, โบว์ลิ่ง รวม 244 คน
 35. โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) : นักกีฬามวยสมัครเล่น รวม 281 คน
 36. โรงเรียนวัดดอนตูม : นักกีฬาฟุตบอลหญิง รวม 375 คน
 37. สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : นักกีฬาจักรยาน รวม 176 คน
รวมที่พัก 22 สถานศึกษา 1 วัด 22 กองร้อย รับนักกีฬาได้สูงสุด 9,774 คน
นักกีฬาเข้าพักประมาณ 7,617 คน


 • อ.เมือง + อ.โพธาราม จำนวน 4,971 คน
 • ค่ายทหาร จำนวน 1,334 คน
 • อ.บ้านโป่ง จำนวน 1,136 คน
 • อ.จอมบึง จำนวน 176 คน

คบเพลิงกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ ออกแบบโดย แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล และแผนกช่างกลโรงงานและแผนกศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

รวบรวมข้อมูลโดย : สุชาต จันทรวงศ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น