วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์" ของนักกีฬา จ.ราชบุรี

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-19 ธ.ค.2552 จังหวัดที่เป็นเจ้าเหรียญทองได้แก่ กรุงเทพมหานคร (129 เหรียญ) รองลงมา จ.สุพรรณบุรี (39 เหรียญ) อันดับ 3 เจ้าภาพ จ.ตรัง (36 เหรียญ) อันดับที่ 4 จ.ชลบุรี (30 เหรียญ) ส่วน จ.ราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 60 ได้ 0 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ ชนิดกีฬาที่ได้รับเหรียญ มีดังนี้

เหรียญทอง (ไม่มี)

เหรียญเงิน (5 เหรียญ)
 1. เปตอง คู่ผสม ธิดา บัวเบา พงศ์เชื้อ หอมทิพย์
 2. เปตอง ทีมชาย 3 คน ทวีโชค กระแสร์กุศล, เรืองฤทธิ์ ชุมแวงวาปี,วิรัต ธิบดี และอำนาจ ปิ่นโมรา
 3. บริดจ์ คู่หญิง กอบกุล อาภรกร ณ อยุธยา และสุภางค์ เมฆจรัส
 4. ฟุตบอล ทีมชาย กิตติคุณ อินทร์ดิบ, โกสินทร์ ด่านวิบูลย์กิจ,เจษฎา ศรีจันทร์,ทศพล ลาเทศ,ธงชัย ทองวิไล,ธีรพงษ์ ราแร้ง,ราเชนทร์ หนาแน่น,วราวุฒิ ช่วยสงค์,วัลลภ ทองใบใหญ่,วีระศักดิ์ พาสร้อย,เศรษฐา พวงทอง,สมชาย ไม้วิลัย,สายธาร สินทบ,อาทิตย์ พรมมิ,อานันท์ คนทัด,อำพันยุทธ ตราชู และเอกพจน์ สุขสมนึก
 5. มวยไทยสมัครเล่น ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย เตชะวิทย์ ตะกัง
เหรียญทองแดง (7 เหรียญ)
 1. เทเบิลเทนนิส คู่ผสม
 2. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่
 3. เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง
 4. เทควันโด รุ่นเฟเธอเวท 55 - 59 กก. บุคคลหญิง
 5. เทควันโด รุ่นเฟเธอร์เวท 62-67 กก. บุคคลชาย
 6. เปตอง Shooting บุคคลชาย
 7. ฟุตซอล ทีมชาย

เปตอง
พงศ์เชื้อ    หอมทิพย์
1 เหรียญเงิน

บริดจ์
สุภางค์    เมฆจรัส
1 เหรียญเงิน
ฟุตบอล
เอกพจน์    สุขสมนึก
1 เหรียญเงิน
มวยไทยสมัครเล่น
เตชะวิทย์    ตะกัง
1 เหรียญเงิน
หมายเหตุ : ภาพนักกีฬาสืบค้นได้เท่านี้ครับ

ที่มาข้อมูลและภาพ
จังหวัดตรัง.(2552). กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์" . [Online]. Available :http://tranggames.sat.or.th/total_medal-dwt.asp. [2553 ธันวาคม 24 ].
อ่านต่อ >>

ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์" ของนักกีฬา จ.ราชบุรี

เปตอง
ทิพย์กานต์    เล่ห์กล
1 เหรียญทอง
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์" ระหว่างวันที่ 14-24  ธ.ค.2551 จังหวัดที่เป็นเจ้าเหรียญทองได้แก่ กรุงเทพมหานคร (125 เหรียญ) รองลงมา จ.ชลบุรี (44 เหรียญ) อันดับ 3 จ.เชียงใหม่ (37 เหรียญ) เจ้าภาพคือ จ.พิษณูโลก อันดับที่ 4 ได้ 24 เหรียญ ส่วน จ.ราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 48 ได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง รวม 7 เหรียญ ชนิดกีฬาที่ได้รับเหรียญ มีดังนี้

เหรียญทอง (1)
 1. เปตอง หญิงเดี่ยว ทิพย์กานต์ เล่ห์กล
เหรียญเงิน (3 เหรียญ)
 1. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ พรรัตน์ รูปสูง และกรกช สุภาเนติรัตน์
 2. เพาะกาย บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Heavy Weight นน.ไม่เกิน 90 กก. วีรชัย กิจการเดชวุฒิ
 3. ฟุตซอล ทีมชาย ชัยฤทธิ์ มีจุ้ย, ปิยเดช ครุฑธา,เสนีย์ แก้วนาม,อัษฏางค์ ทองดี,สันทัด บุญตัน,
  ยศพล ตันสุวรรณ,พงษ์เดช พรมพุทธวิไล,พิศาล เล่าแสง,สุปัญญา ศิริรัศมี,บุญฤทธิ์ คุ้มครอง และ
  สมบูรณ์ กิตติคมกุล
เหรียญทองแดง (3 เหรียญ)
 1. กรีฑา ขว้างค้อน - ชาย จักรพจน์ เทียนศรี
 2. กอล์ฟ ทีมชาย กฤช พันธุมาส, สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล,ภัทรพล ขันทะชา และวรพล นุ่มเออ
 3. เปตอง ทีมชาย 3 คน (หารายชื่อไม่พบ)

เทเบิลเทนนิส
กรกช    สุภาเนติรัตน์
1 เหรียญเงิน
เพาะกาย
วีรชัย    กิจการเดชวุฒิ
1 เหรียญเงิน

ขว้างค้อน
จักรพจน์    เทียนศรี
1 เหรียญทองแดง

หมายเหตุ : ค้นหาภาพนักกีฬาได้เท่านี้ครับ  นักกีฬาท่านอื่นๆ หาไม่พบ 

ที่มาข้อมูลและภาพ
จังหวัดพิษณุโลก.(2551). กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์" . [Online]. Available :http://phitsanulokgames.sat.or.th/total_medal-dwt.asp. [2553 ธันวาคม 24 ].
อ่านต่อ >>

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ชลบุรีเกมส์" จ.ราชบุรีได้ 1 เหรียญทอง

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ชลบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-19 ธ.ค.2553 ทัพนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าเหรียญทอง (112 เหรียญ) รองลงมาคือ จ.ชลบุรี เจ้าภาพ (83 เหรียญทอง) และอันดับ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี 67 (เหรียญทอง)  จังหวัดที่ไม่ได้เหรียญเลยแม้แต่เหรียญเดียว คือ เลย สตูล และสมุทรสงคราม ส่วนจังหวัดราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 53 ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 10 เหรียญ  โดยประเภทกีฬาที่ได้รับเหรียญมีดังนี้

เหรียญทอง (1 เหรียญ)
 1. โบว์ลิ่ง ชายเดี่ยว  สุรศักดิ์ มานุวงศ์
เหรียญเงิน (2 เหรียญ)
 1. บริดจ์ ทีมหญิง กอบกุล อาภรกร ณ อยุธยา, จิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์, สุนิสา วัฒนสุข และสุภางค์ เมฆจรัส
 2. โบว์ลิ่ง ทีมชาย 3 คน วรรณเทพ ไชยสิทธิ์, วิวัฒน์ ยุทธนากรชัย และ สุรศักดิ์ มานุวงศ์
เหรียญทองแดง (7 เหรียญ)
 1. เทควันโด รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง ศศิธร ล้ำเลิศวิทยา 
 2. เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง กรกช สุภาเนติรัตน์, ญาณิศา ปุนณ์สิทธิ์ และพรรัตน์ รูปสูง
 3. โบว์ลิ่ง คะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์) สุรศักดิ์ มานุวงศ์ 
 4. โบว์ลิ่ง ทีมชาย 5 คน เชิญ ม่วงเทศ, ณัชชูพงศ์ สมบูรณ์สุภาฤกษ์, นิกร ชาวสวนงาม, วรรณเทพ ไชยสิทธิ์, วิวัฒน์ ยุทธนากรชัย และสุรศักดิ์ มานุวงศ์
 5. เปตอง คู่ผสม ธิดา บัวเบา และพงศ์เชื้อ หอมทิพย์
 6. เพาะกาย ทั่วไปชาย รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 90 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย วีรชัย กิจการเดชวุฒิ
 7. ยิงปืน ปืนยาวท่านอน - ทีมหญิง กรกนก สิทธิพันธุ์, ปรียาภัทร ราชรักษ์ และสุภัทธนันท์ คำอาจ

สุรศักดิ์    มานุวงศ์, ณัชชูพงศ์    สมบูรณ์สุภาฤกษ์,นิกร    ชาวสวนงาม
วรรณเทพ    ไชยสิทธิ์,วิวัฒน์    ยุทธนากรชัย,เชิญ    ม่วงเทศ
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

กอบกุล    อาภรกร ณ อยุธยา,จิตรามณฑน์    เตชะไพบูลย์
สุนิสา    วัฒนสุข, สุภางค์    เมฆจรัส
1 เหรียญเงิน

กรกช    สุภาเนติรัตน์, ญาณิศา    ปุนณ์สิทธิ์,พรรัตน์    รูปสูง
1 เหรียญทองแดง

กรกนก    สิทธิพันธุ์,  ปรียาภัทร    ราชรักษ์, สุภัทธนันท์    คำอาจ
1 เหรียญทองแดง

ธิดา    บัวเบา, พงศ์เชื้อ    หอมทิพย์
1 เหรียญทองแดง
ศศิธร    ล้ำเลิศวิทยา
1 เหรียญทองแดง

วีรชัย    กิจการเดชวุฒิ
1 เหรียญทองแดง

ที่มาข้อมูลและภาพ
จังหวัดชลบุรี.(2553). กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 "ชลบุรีเกมส์" . [Online]. Available :http://www.chonburigames.com/. [2553 ธันวาคม 24 ].

สถิติที่ผ่านมา
 • การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัังที่ 38 ตรังเกมส์ จ.ราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 60 ได้ 0 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ
 • การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์ จ.ราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 48 ได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง รวม 7 เหรียญ
 • ดูเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สุนทรี รูปสูง นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย

สุนทรี รูปสูง กับเหรียญทอง
การแข่งขันเซปัคตะกร้อ
ทีมชุดและทีมเดี่ยวหญิง
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24
ที่ จ.นครราชสีมา
สุนทรี รูปสูง นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย
เกิดวันที่ 29 ธ.ค.2533 ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ชื่อเล่น แตงโม

ครอบครัว บิดาชื่อ นายสุนทร รูปสูง มารดาชื่อ นางสุรีย์  รูปสูง อยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 11 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีน้องชาย 1 คน ชื่อ ด.ช.วุฒิชัย  รูปสูง

ผู้ฝึกสอนคนแรก  นายนัฐพล สุวรรณศรี ครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

การศึกษา
ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดุสิตวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 
ปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ผลงานด้านกีฬา
เริ่มแรกสุนทรีฯ เริ่มเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมาก่อน ต่อมาจึงเริ่มเข้าสู่วงการกีฬาเซปัคตะกร้อ โดยผลงานด้านการแข่งขันครั้งแรก ได้ที่ 3 ประเภททีมหญิงเดี่ยวทั่วไป ในกีฬานักเรียนนักศึกษากรุงเทพมหานครฯ ประมาณปี พ.ศ.2545  ต่อมาก็เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อรายการต่างๆ มาโดยตลอด โดยมีผลงานด้านการแข่งขันที่สำคัญ ดังนี้
 • พ.ศ.2546 ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 16 ปี (ตอนนั้นอายุ 13 ปี)
 • พ.ศ.2547 ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 14 ปี
 • พ.ศ.2549-ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 20 ปี
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อหญิงประเภททีมชุด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สุพรรณบุรีเกมส์"
 • พ.ศ.2550
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดและทีมหญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 "ตักศิลาเกมส์" จ.มหาสารคาม
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อหญิงประเภททีมชุด และที่ 3 ประเภททีมเด่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 23 "คนดีเกมส์" จ.สุราษฎร์ธานี
  -ชนะเลิศการการขันเซปักตระก้อชิงแชมป์โลก (คิงส์คัพ) ครั้งที่ 22 ประเภททีมชุด
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวและทีมชุด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "นครศรีธรรมราชเกมส์"
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิงทีมเดี่ยวและทีมชุด กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่ จ.นครราชสีมา ระหว่าง 6-15 ธ.ค.2550
 • พ.ศ.2553 ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิงทีมเดี่ยวและทีมชุด กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ที่เมืองกว่างโจ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่าง 12-27 พ.ย.2553 

นักกีฬาเซปักตระกร้อหญิงทีมชาติไทย
การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16
ที่มา
ข้อมูล : http://www.dusitwittaya.ac.th/news/2550/501217_new_takrawstar.html
ภาพ
บน : http://www.dusitwittaya.ac.th/news/2550/501217_new_takrawstar.html
ล่าง : http://program.npru.ac.th/pe/AsianGames16.html
อ่านต่อ >>

นักกีฬาชาว จ.ราชบุรีที่ได้รับเหรียญในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16

นักกีฬาและผู้ฝึกสอนชาว จ.ราชบุรี ที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น  7 คน ประกอบด้วย

เหรียญทอง (รวมจำนวนเหรียญทอง 5 เหรียญ)
 1. นางสาวสุนทรี รูปสูง นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ชนะเลิศประเภททีมเดี่ยวและทีมชุด  รวม 2 เหรียญทอง
 2. นางสาววันวิสาข์ จันทร์แก่น นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ชนะเลิศประเภททีมชุด 1 เหรียญทอง
 3. ร.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ นักกีฬาเซปักตะกร้อชาย ชนะเลิศประเภททีมชุด 1 เหรียญทอง
 4. ร.ต.ท.สิงหา สมสกุล นักกีฬาเซปักตะกร้อชาย  ชนะเลิศประเภททีมชุด 1 เหรียญทอง
เหรียญทองแดง (รวมจำนวนเหรียญทองแดง 2 เหรียญ)
 1. นางสาวชิดชนก อยู่ศรี นักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมหญิง 7 คน อันดับที่ 3  1 เหรียญทองแดง
 2. นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมหญิง 7 คน อันดับที่ 3 1 เหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
 1. จ่าสิบเอกนภา แตงโต ผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาย
และในโอกาสที่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้ง 7 คนซึ่งเป็นชาว จ.ราชบุรี ได้ไปสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ ทางจังหวัดราชบุรี และสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี จึงได้มอบเงินรางวัลเพิ่มเติมให้เมื่อเดินทางกลับมา โดยมอบให้เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2553 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองได้รับเงินรางวัลคนละ 40,000 บาท เหรียญทองแดงคนละ 10,000 บาท  และผู้ฝึกสอนจำนวน 20,000 บาท  (ดูข่าว)

ส่วนนักกีฬาที่เป็นชาวจังหวัดราชบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ แต่ไม่ได้เหรียญยังมีอีกหลายคน ซึ่งผู้จัดทำจะค้นหาเพิ่มเติมมาบันทึกไว้ต่อไป

ในการแข่งขันครัังนี้ ประเทศไทยส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปร่วมการแข่งขันจำนวน 817 คน นับเป็นอันดับ 4 รองจาก ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเจ้าภาพ, ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น สรุปอันดับเหรียญ ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 9 ได้เหรียญจำนวนทั้งสิ้น 52 เหรียญ แยกเป็น
 • เหรียญทอง จำนวน 11 เหรียญ
 • เหรียญเงิน 9 เหรียญ
 • เหรยญทองแดง 32 เหรียญ 
อ่านต่อ >>