วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์" ของนักกีฬา จ.ราชบุรี

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-19 ธ.ค.2552 จังหวัดที่เป็นเจ้าเหรียญทองได้แก่ กรุงเทพมหานคร (129 เหรียญ) รองลงมา จ.สุพรรณบุรี (39 เหรียญ) อันดับ 3 เจ้าภาพ จ.ตรัง (36 เหรียญ) อันดับที่ 4 จ.ชลบุรี (30 เหรียญ) ส่วน จ.ราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 60 ได้ 0 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ ชนิดกีฬาที่ได้รับเหรียญ มีดังนี้

เหรียญทอง (ไม่มี)

เหรียญเงิน (5 เหรียญ)
 1. เปตอง คู่ผสม ธิดา บัวเบา พงศ์เชื้อ หอมทิพย์
 2. เปตอง ทีมชาย 3 คน ทวีโชค กระแสร์กุศล, เรืองฤทธิ์ ชุมแวงวาปี,วิรัต ธิบดี และอำนาจ ปิ่นโมรา
 3. บริดจ์ คู่หญิง กอบกุล อาภรกร ณ อยุธยา และสุภางค์ เมฆจรัส
 4. ฟุตบอล ทีมชาย กิตติคุณ อินทร์ดิบ, โกสินทร์ ด่านวิบูลย์กิจ,เจษฎา ศรีจันทร์,ทศพล ลาเทศ,ธงชัย ทองวิไล,ธีรพงษ์ ราแร้ง,ราเชนทร์ หนาแน่น,วราวุฒิ ช่วยสงค์,วัลลภ ทองใบใหญ่,วีระศักดิ์ พาสร้อย,เศรษฐา พวงทอง,สมชาย ไม้วิลัย,สายธาร สินทบ,อาทิตย์ พรมมิ,อานันท์ คนทัด,อำพันยุทธ ตราชู และเอกพจน์ สุขสมนึก
 5. มวยไทยสมัครเล่น ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย เตชะวิทย์ ตะกัง
เหรียญทองแดง (7 เหรียญ)
 1. เทเบิลเทนนิส คู่ผสม
 2. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่
 3. เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง
 4. เทควันโด รุ่นเฟเธอเวท 55 - 59 กก. บุคคลหญิง
 5. เทควันโด รุ่นเฟเธอร์เวท 62-67 กก. บุคคลชาย
 6. เปตอง Shooting บุคคลชาย
 7. ฟุตซอล ทีมชาย

เปตอง
พงศ์เชื้อ    หอมทิพย์
1 เหรียญเงิน

บริดจ์
สุภางค์    เมฆจรัส
1 เหรียญเงิน
ฟุตบอล
เอกพจน์    สุขสมนึก
1 เหรียญเงิน
มวยไทยสมัครเล่น
เตชะวิทย์    ตะกัง
1 เหรียญเงิน
หมายเหตุ : ภาพนักกีฬาสืบค้นได้เท่านี้ครับ

ที่มาข้อมูลและภาพ
จังหวัดตรัง.(2552). กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์" . [Online]. Available :http://tranggames.sat.or.th/total_medal-dwt.asp. [2553 ธันวาคม 24 ].
อ่านต่อ >>

ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์" ของนักกีฬา จ.ราชบุรี

เปตอง
ทิพย์กานต์    เล่ห์กล
1 เหรียญทอง
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์" ระหว่างวันที่ 14-24  ธ.ค.2551 จังหวัดที่เป็นเจ้าเหรียญทองได้แก่ กรุงเทพมหานคร (125 เหรียญ) รองลงมา จ.ชลบุรี (44 เหรียญ) อันดับ 3 จ.เชียงใหม่ (37 เหรียญ) เจ้าภาพคือ จ.พิษณูโลก อันดับที่ 4 ได้ 24 เหรียญ ส่วน จ.ราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 48 ได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง รวม 7 เหรียญ ชนิดกีฬาที่ได้รับเหรียญ มีดังนี้

เหรียญทอง (1)
 1. เปตอง หญิงเดี่ยว ทิพย์กานต์ เล่ห์กล
เหรียญเงิน (3 เหรียญ)
 1. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ พรรัตน์ รูปสูง และกรกช สุภาเนติรัตน์
 2. เพาะกาย บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Heavy Weight นน.ไม่เกิน 90 กก. วีรชัย กิจการเดชวุฒิ
 3. ฟุตซอล ทีมชาย ชัยฤทธิ์ มีจุ้ย, ปิยเดช ครุฑธา,เสนีย์ แก้วนาม,อัษฏางค์ ทองดี,สันทัด บุญตัน,
  ยศพล ตันสุวรรณ,พงษ์เดช พรมพุทธวิไล,พิศาล เล่าแสง,สุปัญญา ศิริรัศมี,บุญฤทธิ์ คุ้มครอง และ
  สมบูรณ์ กิตติคมกุล
เหรียญทองแดง (3 เหรียญ)
 1. กรีฑา ขว้างค้อน - ชาย จักรพจน์ เทียนศรี
 2. กอล์ฟ ทีมชาย กฤช พันธุมาส, สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล,ภัทรพล ขันทะชา และวรพล นุ่มเออ
 3. เปตอง ทีมชาย 3 คน (หารายชื่อไม่พบ)

เทเบิลเทนนิส
กรกช    สุภาเนติรัตน์
1 เหรียญเงิน
เพาะกาย
วีรชัย    กิจการเดชวุฒิ
1 เหรียญเงิน

ขว้างค้อน
จักรพจน์    เทียนศรี
1 เหรียญทองแดง

หมายเหตุ : ค้นหาภาพนักกีฬาได้เท่านี้ครับ  นักกีฬาท่านอื่นๆ หาไม่พบ 

ที่มาข้อมูลและภาพ
จังหวัดพิษณุโลก.(2551). กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์" . [Online]. Available :http://phitsanulokgames.sat.or.th/total_medal-dwt.asp. [2553 ธันวาคม 24 ].
อ่านต่อ >>

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ชลบุรีเกมส์" จ.ราชบุรีได้ 1 เหรียญทอง

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ชลบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-19 ธ.ค.2553 ทัพนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าเหรียญทอง (112 เหรียญ) รองลงมาคือ จ.ชลบุรี เจ้าภาพ (83 เหรียญทอง) และอันดับ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี 67 (เหรียญทอง)  จังหวัดที่ไม่ได้เหรียญเลยแม้แต่เหรียญเดียว คือ เลย สตูล และสมุทรสงคราม ส่วนจังหวัดราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 53 ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 10 เหรียญ  โดยประเภทกีฬาที่ได้รับเหรียญมีดังนี้

เหรียญทอง (1 เหรียญ)
 1. โบว์ลิ่ง ชายเดี่ยว  สุรศักดิ์ มานุวงศ์
เหรียญเงิน (2 เหรียญ)
 1. บริดจ์ ทีมหญิง กอบกุล อาภรกร ณ อยุธยา, จิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์, สุนิสา วัฒนสุข และสุภางค์ เมฆจรัส
 2. โบว์ลิ่ง ทีมชาย 3 คน วรรณเทพ ไชยสิทธิ์, วิวัฒน์ ยุทธนากรชัย และ สุรศักดิ์ มานุวงศ์
เหรียญทองแดง (7 เหรียญ)
 1. เทควันโด รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง ศศิธร ล้ำเลิศวิทยา 
 2. เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง กรกช สุภาเนติรัตน์, ญาณิศา ปุนณ์สิทธิ์ และพรรัตน์ รูปสูง
 3. โบว์ลิ่ง คะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์) สุรศักดิ์ มานุวงศ์ 
 4. โบว์ลิ่ง ทีมชาย 5 คน เชิญ ม่วงเทศ, ณัชชูพงศ์ สมบูรณ์สุภาฤกษ์, นิกร ชาวสวนงาม, วรรณเทพ ไชยสิทธิ์, วิวัฒน์ ยุทธนากรชัย และสุรศักดิ์ มานุวงศ์
 5. เปตอง คู่ผสม ธิดา บัวเบา และพงศ์เชื้อ หอมทิพย์
 6. เพาะกาย ทั่วไปชาย รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 90 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย วีรชัย กิจการเดชวุฒิ
 7. ยิงปืน ปืนยาวท่านอน - ทีมหญิง กรกนก สิทธิพันธุ์, ปรียาภัทร ราชรักษ์ และสุภัทธนันท์ คำอาจ

สุรศักดิ์    มานุวงศ์, ณัชชูพงศ์    สมบูรณ์สุภาฤกษ์,นิกร    ชาวสวนงาม
วรรณเทพ    ไชยสิทธิ์,วิวัฒน์    ยุทธนากรชัย,เชิญ    ม่วงเทศ
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

กอบกุล    อาภรกร ณ อยุธยา,จิตรามณฑน์    เตชะไพบูลย์
สุนิสา    วัฒนสุข, สุภางค์    เมฆจรัส
1 เหรียญเงิน

กรกช    สุภาเนติรัตน์, ญาณิศา    ปุนณ์สิทธิ์,พรรัตน์    รูปสูง
1 เหรียญทองแดง

กรกนก    สิทธิพันธุ์,  ปรียาภัทร    ราชรักษ์, สุภัทธนันท์    คำอาจ
1 เหรียญทองแดง

ธิดา    บัวเบา, พงศ์เชื้อ    หอมทิพย์
1 เหรียญทองแดง
ศศิธร    ล้ำเลิศวิทยา
1 เหรียญทองแดง

วีรชัย    กิจการเดชวุฒิ
1 เหรียญทองแดง

ที่มาข้อมูลและภาพ
จังหวัดชลบุรี.(2553). กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 "ชลบุรีเกมส์" . [Online]. Available :http://www.chonburigames.com/. [2553 ธันวาคม 24 ].

สถิติที่ผ่านมา
 • การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัังที่ 38 ตรังเกมส์ จ.ราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 60 ได้ 0 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ
 • การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์ จ.ราชบุรี อยู่ในลำดับที่ 48 ได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง รวม 7 เหรียญ
 • ดูเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สุนทรี รูปสูง นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย

สุนทรี รูปสูง กับเหรียญทอง
การแข่งขันเซปัคตะกร้อ
ทีมชุดและทีมเดี่ยวหญิง
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24
ที่ จ.นครราชสีมา
สุนทรี รูปสูง นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย
เกิดวันที่ 29 ธ.ค.2533 ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ชื่อเล่น แตงโม

ครอบครัว บิดาชื่อ นายสุนทร รูปสูง มารดาชื่อ นางสุรีย์  รูปสูง อยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 11 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีน้องชาย 1 คน ชื่อ ด.ช.วุฒิชัย  รูปสูง

ผู้ฝึกสอนคนแรก  นายนัฐพล สุวรรณศรี ครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

การศึกษา
ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดุสิตวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 
ปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ผลงานด้านกีฬา
เริ่มแรกสุนทรีฯ เริ่มเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมาก่อน ต่อมาจึงเริ่มเข้าสู่วงการกีฬาเซปัคตะกร้อ โดยผลงานด้านการแข่งขันครั้งแรก ได้ที่ 3 ประเภททีมหญิงเดี่ยวทั่วไป ในกีฬานักเรียนนักศึกษากรุงเทพมหานครฯ ประมาณปี พ.ศ.2545  ต่อมาก็เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อรายการต่างๆ มาโดยตลอด โดยมีผลงานด้านการแข่งขันที่สำคัญ ดังนี้
 • พ.ศ.2546 ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 16 ปี (ตอนนั้นอายุ 13 ปี)
 • พ.ศ.2547 ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 14 ปี
 • พ.ศ.2549-ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 20 ปี
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อหญิงประเภททีมชุด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สุพรรณบุรีเกมส์"
 • พ.ศ.2550
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดและทีมหญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 "ตักศิลาเกมส์" จ.มหาสารคาม
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อหญิงประเภททีมชุด และที่ 3 ประเภททีมเด่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 23 "คนดีเกมส์" จ.สุราษฎร์ธานี
  -ชนะเลิศการการขันเซปักตระก้อชิงแชมป์โลก (คิงส์คัพ) ครั้งที่ 22 ประเภททีมชุด
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวและทีมชุด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "นครศรีธรรมราชเกมส์"
  -ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิงทีมเดี่ยวและทีมชุด กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่ จ.นครราชสีมา ระหว่าง 6-15 ธ.ค.2550
 • พ.ศ.2553 ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิงทีมเดี่ยวและทีมชุด กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ที่เมืองกว่างโจ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่าง 12-27 พ.ย.2553 

นักกีฬาเซปักตระกร้อหญิงทีมชาติไทย
การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16
ที่มา
ข้อมูล : http://www.dusitwittaya.ac.th/news/2550/501217_new_takrawstar.html
ภาพ
บน : http://www.dusitwittaya.ac.th/news/2550/501217_new_takrawstar.html
ล่าง : http://program.npru.ac.th/pe/AsianGames16.html
อ่านต่อ >>

นักกีฬาชาว จ.ราชบุรีที่ได้รับเหรียญในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16

นักกีฬาและผู้ฝึกสอนชาว จ.ราชบุรี ที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น  7 คน ประกอบด้วย

เหรียญทอง (รวมจำนวนเหรียญทอง 5 เหรียญ)
 1. นางสาวสุนทรี รูปสูง นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ชนะเลิศประเภททีมเดี่ยวและทีมชุด  รวม 2 เหรียญทอง
 2. นางสาววันวิสาข์ จันทร์แก่น นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ชนะเลิศประเภททีมชุด 1 เหรียญทอง
 3. ร.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ นักกีฬาเซปักตะกร้อชาย ชนะเลิศประเภททีมชุด 1 เหรียญทอง
 4. ร.ต.ท.สิงหา สมสกุล นักกีฬาเซปักตะกร้อชาย  ชนะเลิศประเภททีมชุด 1 เหรียญทอง
เหรียญทองแดง (รวมจำนวนเหรียญทองแดง 2 เหรียญ)
 1. นางสาวชิดชนก อยู่ศรี นักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมหญิง 7 คน อันดับที่ 3  1 เหรียญทองแดง
 2. นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมหญิง 7 คน อันดับที่ 3 1 เหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
 1. จ่าสิบเอกนภา แตงโต ผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาย
และในโอกาสที่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้ง 7 คนซึ่งเป็นชาว จ.ราชบุรี ได้ไปสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ ทางจังหวัดราชบุรี และสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี จึงได้มอบเงินรางวัลเพิ่มเติมให้เมื่อเดินทางกลับมา โดยมอบให้เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2553 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองได้รับเงินรางวัลคนละ 40,000 บาท เหรียญทองแดงคนละ 10,000 บาท  และผู้ฝึกสอนจำนวน 20,000 บาท  (ดูข่าว)

ส่วนนักกีฬาที่เป็นชาวจังหวัดราชบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ แต่ไม่ได้เหรียญยังมีอีกหลายคน ซึ่งผู้จัดทำจะค้นหาเพิ่มเติมมาบันทึกไว้ต่อไป

ในการแข่งขันครัังนี้ ประเทศไทยส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปร่วมการแข่งขันจำนวน 817 คน นับเป็นอันดับ 4 รองจาก ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเจ้าภาพ, ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น สรุปอันดับเหรียญ ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 9 ได้เหรียญจำนวนทั้งสิ้น 52 เหรียญ แยกเป็น
 • เหรียญทอง จำนวน 11 เหรียญ
 • เหรียญเงิน 9 เหรียญ
 • เหรยญทองแดง 32 เหรียญ 
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กีฬาจตุรมิตร เบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

คลิกชมภาพชุดทั้งหมด
http://rb-picture.blogspot.com/2010/11/1.html
การแข่งขันกีฬาจตุรมิตร เบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.2553 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย คือ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี, ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น และในครั้งแรกนี้ ได้มอบหมายให้ ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี เป็นเจ้าภาพ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมณฑล 4 ภาค โดยเริ่มแรกเป็นโรงเรียนระดับประถมชั้นมูล สถานที่ตั้งและชื่อโรงเรียนแตกต่างกันไป โดยแต่ละโรงเรียนได้เริ่มก่อตั้งตามลำดับ ดังนี้
 1. ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2429
 2. ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2441
 3. ร.ร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2454
 4. ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปัตตานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2455
 ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า "เบญจมราชูทิศ" โดยเปิดรับและสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นทรัพยากรแนวหน้าของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบันได้ระลึกถึงคุณงามความดีของโรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน และที่สำคัญเนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี สวรรตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี เบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียน
 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า ทั่ง 4 โรงเรียน
 3. เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า ทั้ง 4 โรงเรียน  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 4. เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า ทั้ง 4 โรงเรียน  ได้ช่วยเหลือกันพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพทักเทียมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วไป
 5. เพื่อประกาศให้สังคมรู้จัก รับรู้ว่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
 6. เพื่อร่วมกันจัดงานแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน ได้แก่ กีฬาฟุตบอล และกีฬาเปตอง และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรวมครูอาจารย์ ทั้ง 4 โรงเรียน การเลี้ยงรับรองสังสรรค์ ในเย็นวันที่ 25 พ.ย.2553 ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี และมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง ทีมรวมดารา และทีม VIP ราชบุรี อีกด้วย
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกีฬาที่ 7

จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32  "เมืองเพชรเกมส์" ในระหว่างวันที่ 19-28 ม.ค.2553

ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย จะต้องมีการคัดเลือกนักกีฬาในระดับกลุ่มจังหวัดที่ถูกจัดแบ่งไว้เป็นเขตกีฬา ซึ่งทั่วประเทศมีทั้งหมด 10 เขต เสียก่อน แล้วจึงเอาผู้ชนะเข้าไปร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ที่ จ.เพชรบุรี

ซึ่งในครั้งนี้  จ.ราชบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32  รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกีฬาที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคิรีขันธ์ สุพรรณบุรี โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 30 พ.ย.2553-6 ธ.ค.2553 จำนวนทั้งสิ้น 31 ชนิดกีฬา โดยชนิดกีฬาที่พร้อมจะจัดการแข่งขันภายใน จ.ราชบุรี ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่พร้อม จะไปจัดการแข่งขันที่ จ.สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร  พิธีเปิดและปิด จัดขึ้นที่โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี

ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน : สนาม

ราชบุรี
 1. กรีฑา : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 2. กอล์ฟ : สนามกอล์ฟวูซุง อ.จอมบึง
 3. จักรยาน : สนามวัดทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง
 4. เซปัคตะกร้อ : โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 5. ลอนเทนนิส : สนามเทนนิส ค่ายบุรฉัตร
 6. เทเบิลเทนนิส : โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
 7. บาสเกตบอล : โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
 8. แบดมินตัน : หอประชุม 2 ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 9. เปตอง : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 10. ฟุตบอล : สนามเทศบาล ต.ปากท่อ และ สนาม ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก
 11. ฟุตซอล : โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
 12. มวยสากลสมัครเล่น : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 13. มวยไทยสมัครเล่น : สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 14. ยิงปืน : สนามยิงปืน ค่ายบุรฉัตร
 15. รักบี้ฟุตบอล : สนาม ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 16. ว่ายน้ำ : สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายบุรฉัตร
 17. วอลเลย์บอลในร่ม : โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 18. วอลเลย์บอลชายหาด : สนาม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 19. แฮนด์บอล : สนาม ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 20. สนุกเกอร์ : โต๊ะตะวันฉาย  หมู่ 6 เทศบาล ต.ห้วยชินสีห์ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
 1. คาราเตโด้ : อาคารศิลปอาชา
 2. เทควันโด้ : อาคารศิลปอาชา
 3. เนทบอล : อาคารศิลปอาชา
 4. ยกน้ำหนัก : อาคารเจ้าฟ้า
 5. ยิมนาสติกศิลป์ : ยิมแฝดฯ
 6. ยิมนาสติกลีลา : ยิมแฝดฯ
 7. ยูโด : อาคารเจ้าฟ้าฯ
 8. วู้ดบอล : สนาม ร.ร.กีฬาสุพรรณบุรี
 9. วูซู : อาคารศิลปอาชา
 10. ฮอกกี๊ : สนาม ร.ร.วัดป่าเลย์ไล
กรุงเทพมหานคร
 1. ลีลาศ : สมาคมลีลาศ

ที่มาข้อมูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เมื่อ 23 พ.ย.2553 โทร./โทรสาร. 0-3232-2028
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Season of Love Song สวนผึ้ง ราชบุรี

Season of Love Song
เทศกาลดนตรีเริ่มต้นฤดูรักในลมหนาว ขุนเขา และสายหมอก
เพลงโรแมนติกจะโอบล้อม เพลงรักจะโอบกอดคุณ ผ่านศิลปินที่คุณหลงไหล
เต็มอิ่มกับ 12 ชั่วโมงเต็ม วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ สวนผึ้งรีสอร์ท ราชบุรี

คณะผู้จัดงานและผู้สนับสนุน
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา,จังหวัดราชบุรี,องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี, ปตท., สิงห์, ธนาคารกรุงไทย, Axa ประกันภัย  ฯลฯ 

ลักษณะงานคอนเสิร์ตเป็น สไตล์ Chill Out Of Love Song บทเพลงสบายๆในฤดูแห่งเพลงรัก ท่ามกลางสายลมหนาว และสายหมอก ซึ่งจะทำให้ทุกท่านที่ร่วมงานได้ซึมซับ บรรยากาศคอนเสิร์ตอันสุดแสนโรแมนติกไปกับคนรัก และประทับใจอยู่ในความทรงจำ

THEME ของงาน  เป็นการนำเอาศิลปินเพลงรักชั้นนำของเมืองไทย มาขับกล่อมบทเพลงรักซาบซึ้ง ฟังสบายๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวป๊อป หรือ บอสโนวา พร้อมกับสายลมหนาวที่อยู่ภายใต้อ้อมกอดของขุนเขา เหมาะเป็นการเริ่มต้นของ Season of Love Song ฤดูแห่งเพลงรัก

กิจกรรมในงานนอกจาก คอนเสิร์ต 
 • ลานเลิฟ เลิฟ : พื้นที่จัดคอนเสิร์ต ท่ามกลางหุบเขา บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ที่จะรองรับและให้ความสุขแก่ผู้ชื่นชอบเสียงเพลง ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
 • ปล่อยโคมคู่รัก : ภาพบรรยากาศของโคมลอยนับหมื่น ที่จะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าของสวนผึ้งยามเที่ยงคืน จะเป็นภาพแห่งความประทับใจ ที่เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับการปล่อยโคมคู่รัก ไม่ว่าจะรักกับแบบแฟน แบบเพื่อน หรือแบบไหนๆ ก็มาร่วมกันได้
 • จุดถ่ายรูปโรแมนติก : เก็บทุกความทรงจำไปกับบรรยากาศการตกแต่งสวยๆ และพื้นที่ถ่ายรูปสุดโรแมนติก
 • โซนอร่อย : มาเทศกาลดนตรี ไม่ต้องกลัวหิว เพราะเราจัดเตรียมอาหารไว้ให้บริการในราคามิตรภาพ ตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่ 27 ไปถึงเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2553 อย่างเพียงพอ
 • ถนนควง(กัน)เดิน : ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าไอเดีย ดีไซน์เก๋ ของน่ารักๆ ที่เราเลือกสรรมาให้ช้อปกันไม่มีเบื่อ
 • สุขาวดี : Season of Love Song จัดเตรียมสุขาสะอาดไว้รองรับผู้เข้าร่วมงานเต็มพิกัด ทั้งบริเวณลานเลิฟ เลิฟ จุดกางเต้นท์ และพื้นที่อื่นๆภายในงาน
กิจกรรมปล่อยโคมลอย
กิจกรรมปล่อยโคมลอย 10,000 โคม ประเพณีปล่อยโคมลอย เป็นประเพณีของชาวไทยยวนที่อพยพมาอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี มาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ประเพณีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการปล่อยโคมลอยมีความหมายเหมือนแสงสว่างที่จะนำพาคนปล่อย หลุดพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจ นำพาให้โชคชะตาชีวิตดีขึ้นและนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หรือ ถ้าวัยรุ่นหนุ่มสาวปล่อยโคมลอยกลางคืนร่วมกัน มีความเชื่อว่าหากได้ลอยโคมลอย แล้วอธิษฐานร่วมกันจะทำให้รักกันยาวนาน กิจกรรมปล่อยโคมลอย 10,000 โคม ในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปสมทบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ต่อไป

กิจกรรมปลูกต้นผึ้ง 1,000 ต้น
ต้นผึ้ง ถือเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งในประเทศไทย ต้นผึ้งมีลักษณะพิเศษกว่าต้นไม้ประเภทอื่นๆ เนื่องจากโดยปกติแล้ว ต้นไม้ 1 ต้นจะมีรังผึ้งได้เพียงหนึ่งรังเท่านั้น แต่ต้นผึ้งเป็นต้นไม้ชนิดเดียวที่สามารถดึงผึ้งมาทำรังได้ถึง 3-4 รัง บางต้นก็มีมากถึง 7-8 รัง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาต้นผึ้งมีอยู่เป็นจำนวนมากที่จังหวัดราชบุรี แต่ในปัจจุบัน ต้นผึ้งได้มีจำนวนลดลงจนใกล้สูญพันธุ์ และถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้หายากแล้ว

กิจกรรมปลูกต้นผึ้ง 1,000 ต้นในเขตอำเภอสวนผึ้ง จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่คณะผู้จัดงาน ได้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับเขตอำเภอสวนผึ้ง เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป


ข้อมูลงาน Season Of Love Song Concert
สถานที่จัดงาน : สวนผึ้ง รีสอร์ท มีพื้นที่จำนวน 300 ไร่ โอบล้อมไปด้วยทิวเขารอบด้าน มีหมอกคลุมทั่วบริเวณ และมีอากาศสดชื่นเย็นสบาย โดยฤดูกาลท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม เป็นต้นไป พื้นที่จัดงานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หลักๆ ดังต่อไปนี้
 1. พื้นที่จัดคอนเสิร์ต ขนาด 40,000 ตารางเมตร สามารถจุผู้ชมได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 คน
 2. พื้นที่จอดรถ ขนาด 20,000 ตารางเมตร สามารถจุรถยนต์ได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คัน ลานจอดรถชั่วคราวในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 1,000 คัน (มีรถรับส่งเข้ามาภายในพื้นที่จัดงาน โดยจะเสียค่าจอดรถและค่ารถโดยสารเข้างาน)
 3. พื้นที่จุดกางเต้นท์ ขนาด 20,000 ตารางเมตร สามารถกางเต้นท์ได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 เต้นท์
การเดินทาง
เส้นทางสู่ฤดูรัก : เทศกาล ดนตรี Season of Love Song มาง่ายกว่าที่คิด เพียงไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพ ลัดเลาะชมธรรมชาติเข้าสู่อำเภอสวนผึ้ง ก็จะได้พบกับบรรยากาศเย็นๆ และธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ ยิ่งตกดึกอากาศหน้าหนาวไม่อายเมืองปาย หรือเขาใหญ่ เลยทีเดียว การเดินทางใกล้เพียงแค่นี้ ก็จะได้สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ไปพร้อมกับศิลปินรัก โดยสามารถเลือกการเดินทางได้หลายรูปแบบ
 1. รถยนต์ส่วนตัว จะมาเป็นคู่รัก เพื่อนฝูง ก็ชวนกันมา โดยสามารถเดินทางจากกรุงเทพมาสวนผึ้งได้ 2 เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ผ่านนครปฐม มุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี ขับผ่านทางแยกเข้าตัวเมืองราชบุรีเล็กน้อย ก็เลี้ยวขวามาตามทาง สู่อำเภอสวนผึ้ง  และทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) จากถนนพระราม2 มุ่งหน้าผ่านจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม เลี้ยวขวาเข้าสู่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขับมาตามทางมองหาป้ายเขาสู่อำเภอสวนผึ้ง ทั้ง 2 เส้นทาง ระยะทางจากกรุงเทพ และระยะเวลาเดินทางไม่ต่างกันนะจ๊ะ แล้วแต่ใครสะดวกใช้เส้นทางไหน ก็ลองศึกษาเส้นทางกัน เพื่อจะแวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก่อนเข้าสู่งาน Season of Love Song
 2. รถบัสพิเศษ สู่งาน Season of Love Song  เรามีบริการพิเศษสำหรับผู้เดินทางสู่งาน Season of Love Song ด้วยรถบัสพิเศษ จากกรุงเทพ มาถึงสถานที่จัดงาน นอกจากจะปลอดภัย ไม่เหนื่อย ราคาก็ไม่แพงด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiticketmajor.com/

Season of love song ร่วมกับ Axa ประกันภัย ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน เพียงแค่ท่านเข้ามาลงทะเบียนง่ายๆที่ http://www.seasonoflovesong.com/ รับสิทธิ์คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปดูคอนเสิร์ตฟรี!!!

การจองบัตรคอนเสิร์ต
 1. ผู้ที่สนใจ สามารถซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา หรือ http://www.thaiticketmajor.com/
 2. ซื้อบัตรบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงาน
บัตรราคา 1,200 บาทต่อ 1 ใบ
หมายเหตุ  หากท่านซื้อบัตรคอนเสิร์ต จำนวน 6 ใบขึ้นไปในหนึ่งรอบบิล จะได้ราคาพิเศษใบละ 900 บาท

ที่พักสำหรับผู้สนับสนุน
ทางผู้จัดจะเตรียมห้อง ไว้ให้ตามจำนวนของแพ็คเกจผู้สนับสนุน (สถานที่พักค้างคืนเป็นรีสอร์ทในอำเภอสวนผึ้ง)

ที่พักสำหรับผู้ชมคอนเสิร์ต
ผู้เข้าร่วมงานสามารถจองที่พักแรมกับรีสอร์ทในสวนผึ้ง ที่มีไม่น้อยกว่า 50 รีสอร์ท แต่ถึงไม่มีที่พักแรมก็ไม่ต้องกังวล เพราะเราอยากให้คุณร่วมเพลิดเพลินกับเพลงรัก ท่ามกลางสายลมหนาวรับวันใหม่ไปพร้อมกับเรา เพียงหอบหิ้วถุงนอน และผ้าห่มอุ่นๆมาก็เพียงพอที่จะทำให้คุณมีความสุขได้อย่างเต็มอิ่ม หรือจะมาใช้บริการเต้นท์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้บนพื้นที่ 2 บรรยากาศ
 • River View: จุดกางเต้นท์ บนเกาะกลางน้ำ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ
 • Mountain View: จุดกางเต้นท์สุดโรแมนติก สำหรับผู้ชื่นชอบการเดินชมวิวบนเนินเขา หรือชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
ราคาเพียงเต้นท์ละ 500 บาทต่อ 2 ท่าน หรือถ้านำเต้นท์มาเอง เรามีจุดกางเต้นท์ให้ในราคาเพียง 300 บาทต่อเต้นท์ ซึ่งแต่ละจุดมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำไว้ให้บริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiticketmajor.com/

กำหนดการคอนเสิร์ต Season of love song
ณ สวนผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เริ่มวันเสาร์ที่ 27 พ.ย.2553
 • 13.00 OPEN GATE
 • 16.30 OPEN STAGE
 • 16.35 Best Seller
 • 17.00 T- SIX & อี๊ฟ พุทธิดา
 • 17.30 อุ๋ม วฤตดา
 • 18.00 SIXTY MILE
 • 18.30 แพรว คณิตกุล
 • 19.00 GRAND OPENING
 • 19.10 Jetset’er
 • 20. 00 Armchair
 • 20.40 LIPTA & STAMP
 • 21.20 FRIDAY
 • 22.00 TWO + CHAMP + PINGPONG
 • 23.00 Calories Blah Blah+แหนม รณเดช
 • 24.00 HIGHLIGHT ACTIVITY [flying love lantern]
 • 24.15 BEN
 • 01.00 DAN
 • 01.45 Bee Prerapat
 • 02.30 Scrubb
 • 03.45 BOY PEACEMAKER
 • 4.30 finished


ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.seasonoflovesong.com/
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นน บุญจำนงค์ นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย

นน  บุญจำนงค์
นน บุญจำนงค์ เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 และเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตของ มนัส บุญจำนงค์ และถือว่าเป็นลูกหม้อของมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยคนหนึ่ง มีจุดเริ่มในการเข้าสู่ทีมชาติคล้ายพี่ชายคือเข้ามาอยู่ในแคมป์ทีมชาติตั้งแต่เด็ก ก่อนจะพัฒนาฝีมือจนกระทั่งติดทีมชาติชุดใหญ่ นน เป็นมวยที่มีหน่วยก้าน และลำหักลำโค่นที่ดี อาวุธครบเครื่องทั้งความรวดเร็วและหนักหน่วง อย่างไรก็ตาม บางครั้ง นน ก็มักเจอปัญหาในเวลาที่เจอคู่ต่อสู้ที่มีความหนักหน่วงและปักหลักแลกหมัดด้วยเหมือนกัน เพราะในเรื่องความทนทานนั้นนนยังดูจะไม่เต็มที่เท่าที่ควร

ประวัติ
นน บุญจำนงค์ มีชื่อเล่นว่า "เต้ย" เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ที่จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายมโนและนางมาลี บุญจำนงค์ มีพี่ชายและน้องชายอีก 2 คนคือ มนัส และ พันธนินทร์ ทั้งสามพี่น้องหัดชกมวยมาตั้งแต่สมัยเด็ก นน มีชื่อเดิมว่า "มานนท์" และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น นน โดยตัดพยางค์หน้าออก

โอลิมปิก 2008
โอลิมปิก 2008 ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นโอลิมปิกครั้งแรกของนน ในรอบแรกนนจับสลากได้ผ่าน แต่ในรอบสอง นน แพ้ให้กับ โฮซัม อับดิน นักมวยชาวอียิปต์ไป 10-11 หมัด ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย เพราะเดิมเคยคาดว่านนจะสามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายดาย หลังการชกมีการวิจารณ์ว่าการชกครั้งนี้นนชกไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะไม่มีหมัดหน้าทำคะแนนเลย

ผลงานระดับระหว่างประเทศ
 • เหรียญทอง โคเปนเฮเกน คัพ พ.ศ. 2544 (เดนมาร์ก)
 • เหรียญทอง ซีเกมส์ พ.ศ. 2544 (มาเลเซีย)
 • เหรียญทองแดง เวิลด์คัพ พ.ศ. 2545 (คาซัคสถาน)
 • เหรียญทอง ชิงแชมป์เอเซีย พ.ศ. 2545 (มาเลเซีย)
 • เหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ พ.ศ. 2545 (เกาหลีใต้)
 • เหรียญทอง คิงส์คัพ พ.ศ. 2544 (ไทย)
 • เหรียญทอง คิงส์คัพ พ.ศ. 2545 (ไทย)
 • เหรียญเงินเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ 2007 (สหรัฐอเมริกา)
 • เหรียญทองซีเกมส์ พ.ศ. 2550 (ไทย)
ที่มาข้อมูลและภาพ
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. นน บุญจำนงค์. (สืบค้นเมื่อ 8 ต.ค.2553)
อ่านต่อ >>

นุศรา ต้อมคำ นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

นุศรา ต้อมคำ
ที่มาของภาพ
http://sport.teenee.com/chelsea/44595.html
นุศรา ต้อมคำ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย ตำแหน่ง ตัวเซต(Setter) เป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เซ็นต์สัญญา ไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงอาชีพในต่างประเทศ นุศรา ต้อมคำ ได้ไปแข่งขันในระดับโลกหลายรายการ อาทิเช่น เวิลด์กรังปรีย์ เวิลด์แชมเปี้ยนชีพ เวิลด์คัพ นุศรา ถือเป็นตัวเซตที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมชาติไทยอีกหนึ่งคน นอกเหนือจากปริม อินทวงษ์ ซึ่ง เป็นตัวเซตที่สร้างประวัติศาสตร์คนแรกของประเทศ

นุศรา ต้อมคำเป็นชาวจังหวัดราชบุรี จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาร์แบค) เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ 10 ปี ขณะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ที่จังหวัดราชบุรี บุคลิกร่าเริงแจ่มใส เวลาแข่งทุ่มเทให้กับการเกมส์ถึงแม้คะแนนจะเป็นรองแต่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสคอยช่วยเป็นกำลังใจให้เพื่อน ๆ ถือเป็นนักกีฬาที่เป็นตัวอย่างที่ดี

ผลงาน
 • แชมป์ Asian Women's Volleyball Championship ครั้งที่15 เวียดนาม 2009
 • แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ไทย ปี 2007
 • แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ฟิลิปปินส์ ปี 2005
 • แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 22 เวียดนาม ปี 2003
 • แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 21 มาเลเซีย ปี 2001
 • อันดับ 3 Woman Senior Asian Volleyball Championship ปี 2007 (พ.ศ. 2550) ที่ประเทศไทย (ได้สิทธิ์แข่ง World Cup2007 ที่ญี่ปุ่น และ Volleyball World Grand Prix 2008)
 • แชมป์ปริ๊นเซส คัพ แสงโสมวีเม่น วอลเลย์บอล อินวิเตชั่น ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2549) ที่ประเทศไทย คว้าอันดับ 1 ได้ในรอบ 24 ปี โดยเอาชนะเวียตนามได้ 3 - 0 เซต
 • อันดับ 10 (จาก 12 ทีม) ในการแข่งขัน Volleyball World Cup 2007 ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2551 อันดับ 3 การแข่งขันเอเชียน คัพ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball World Grand Champion Cup
 • พ.ศ. 2552 (อันดับ 6)ประเทศไทยในฐานะแชมป์ทวีปเอเชีย
เข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball World Championship
 • พ.ศ. 2553 (ผ่านเข้ารอบสุดท้าย) ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2545 (อันดับ 18) ประเทศเยอรมนี
เข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball World Grand Prix
 • พ.ศ. 2552 (อันดับ 8)
 • พ.ศ. 2551 (อันดับ 11)
 • พ.ศ. 2549 (อันดับ 11)
 • พ.ศ. 2548 (อันดับ 12)
 • พ.ศ. 2547 (อันดับ 10)
 • พ.ศ. 2546 (อันดับ 9)
 • พ.ศ. 2545 (อันดับ 8)
เข้าร่วมการแข่งขัน Woman Senior Asian Volleyball Championship
 • พ.ศ. 2552 (อันดับ 1)
 • พ.ศ. 2550 (อันดับ 3)
 • พ.ศ. 2548 (อันดับ 6)
 • พ.ศ. 2546 (อันดับ 4)
 • พ.ศ. 2544 (อันดับ 3)
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (UNIVERSIADE)
 • ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (อันดับ 4)
พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน เล่นอาชีพอยู่ในประเทศสวิสต์เซอร์แลนด์ (สโมสร Kanti shaffausen )

รางวัลที่ได้รับ
 • พ.ศ. 2552 ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยม Best Setter ในการแข่งขัน Women Senior Asian Volleyball Championship

ที่มาของภาพ
http://www.sportfm.net/news/news.php?id_news=10042
ที่มา :
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. นุศรา  ต้อมคำ. (สืบค้นเมื่อ 8 ต.ค.2553)
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ อดีตเลขาธิการสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย

เรืออากาศโทชาญฤทธิ์  วงษ์ประเสริฐ
เกิดวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2486 ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


ประวัติการทำงาน
 • หัวหน้างานบริการการศึกษา กองกิจการนักศึกษา
 • ผู้อำนวยการวิทยาเขต รามคำแหง 2
 • นักกิจการนักศึกษา เชี่ยวชาญ 9
 • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปัจจุบันหมายถึง พ.ศ.2547-ผู้จัดทำ)
ประวัติการศึกษา
 • จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาล 1 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ อ.บางเขน กรุงเทพฯ
 • จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4
 • จบการศึกษาบัณฑิตจาก มศว.ประสานมิตร
ประวัติกีฬา
 • นำทีมวอลเล่ย์บอลของ มศว.ประสานมิตร ชนะเลิศการแข่งขันประเภทอุดมศึกษา 4 ปี ซ้อน
 • ร่วมทีมเยาวชนไทย ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 5 ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • ร่วมทีมทหารอากาศ ชนะเลิศการแข่งขันประชาชน ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ติดต่อกันหลายปี
 • ร่วมทีมวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทย 14 ปี ในกีฬาเซียพเกมส์ ครั้งที่  4 จนถึงซีเกมส์ ครั้งที่ 9
 • อดีตเลขาธิการสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการบริหารสหพันธ์วอลเล่ย์บอลนานาชาติ (FIVB)
 • อดีตกรรมการบริหารสหพันธ์วอลเล่ย์บอลแห่งเอเชีย (AVC)
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ปี พ.ศ.2538 รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่เยาวชนของชาติ จากการพิจารณาของสำนักงานเยาวชนแห่งชาติ
 • ปี พ.ศ.2540ได้รับรางวัล "เพชรกรุงเทพ" ในฐานะบุคคลดีเด่น สาขากีฬาคนแรกจากการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร
 • ปี พ.ศ.2541 ได้รับโล่ผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้แก่ประเทศไทย จากการพิจารณาของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ.2544 ได้รับโล่ "เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการกีฬา" จากการพิจารณาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ.2545 ได้รับรางวัล "Grand Spirit Award" ในฐานะนักกีฬาผู้ทรงคุณค่าแห่งการกีฬาแห่งชาติ
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นจากหนังสือคู่มือผู้ชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ (18-28 ธ.ค.2547) และเพิ่มเติมจากการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ดังนั้นข้อมูลอาจมีใหม่กว่านี้ ท่านผู้อ่านต้องศึกษาเพิ่มเติมเอาเอง
อ่านต่อ >>

นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน นักเทควันโดทีมชาติไทย

นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน
เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 ณ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ชื่อเล่น อี๊ด

ประวัติการศึกษา
 • จบประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดสนามไชย
 • จบมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสายธรรมจันทร์
 • จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร
 • จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการแข่งขันกีฬาเทควันโด
 • ชิงแชมป์เยาวชนนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2538
 • เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย พ.ศ.2538
 • เหรียญทอง ชิงแชมป์เยาวชนนานาชาติ ประเทศเวียดนาม พ.ศ.2539
 • เหรียญทอง ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 12 ณ กรุงเมลเปิล ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2539
 • เหรียญทองแดง ซีเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ.2540
 • เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 13 ณ ประเทศฮ่องกง พ.ศ.2540
 • เหรียญทองแดง ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 13  พ.ศ.2541
 • เหรียญเงินเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2541
 • เหรียญเงิน ซีเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ ประเทศบรูไน พ.ศ.2541
 • เหรียญทอง ยูเอสโอเพ่น ณ รัฐฮาวาย พ.ศ.2543
 • เหรียญเงิน ซีเกมส์ ครั้งที่ 21 พ.ศ.2544
 • เหรียญทอง ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 16 พ.ศ.2546
 • เหรียญทองแดง ซีเกมส์ ครั้งที่ 22 พ.ศ.2546
 • เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิค ณ กรุงเอเธน พ.ศ.2547

ที่มาข้อมูล
-หนังสือคู่มือชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ (18-28 ธันวาคม 2547)
ที่มาของภาพ
-http://www.broadcastthai.com/news_detail.php?idnews=293&page=42&search=&PHPSESSID=c6fb29afd8
อ่านต่อ >>

มนัส บุญจำนงค์ นักมวยทีมชาติไทย

มนัส  บุญจำนงค์
มนัส บุญจำนงค์ เป็นนักชกมวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก จากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 ที่ประเทศกรีซ นับเป็นชาวไทยคนที่ 5 ที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก และเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นคนที่ 3 ต่อจากสมรักษ์ คำสิงห์ และวิจารณ์ พลฤทธิ์

มนัสได้เหรียญทองจากกีฬาโอลิมปิก 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 1 เหรียญทอง และซีเกมส์ 2 เหรียญทอง และหนึ่งเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นที่กรุงเทพในปี 2546

ประวัติ
มนัส บุญจำนงค์ มีชื่อเล่นว่า "เติ้ล" เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ที่จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายมโนและนางมาลี บุญจำนงค์ มีน้องชายอีก 2 คนคือ มานนท์ (นน บุญจำนงค์) และ พันธนินทร์ ทั้งสามพี่น้องหัดชกมวยมาตั้งแต่สมัยเด็ก

ภูมิลำเนา  191 ซอย 2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

ครอบครัว
มีภรรยาคือ นางพจนีย์ บุญจำนงค์ (เกตุสวัสดิ์) และมีบุตรด้วยกัน 3 คน ภายหลังจากได้เหรียญทองโอลิมปิกปี 2004 มนัสได้มีปัญหากับภรรยา และแยกทางกันเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 หลังจากแยกทางกับนางพจนีย์แล้ว ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 นางพจนีย์ก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายเพิ่มอีก 1 คน ซึ่งมนัส ยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่า บุตรที่เกิดมาภายหลังนี้เป็นบุตรที่เกิดจากตนเช่นกัน จากการที่มักมีปัญหาเรื่องผู้หญิงและครอบครัวแบบนี้ซึ่งส่งผลกระทบถึงการชกมวย จึงทำให้สื่อมวลชนให้ฉายามนัสว่า "เพลย์บอยกลับใจ" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการอนุมัติให้มนัสเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ โดยจะให้ได้รับยศตามวุฒิการศึกษา

โอลิมปิก 2004
มนัสลงแข่งขันในรุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (64 กิโลกรัม) ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 ที่เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ เส้นทางสู่เหรียญทองของมนัสคือ
 • รอบ 8 คนสุดท้าย: 22 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ชนะวิลลี เบรน จากฝรั่งเศส 20-8 หมัด
 • รอบรองชนะเลิศ: 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ชนะไอโอนัท จอร์จี นักชกโรมาเนีย
 • รอบชิงชนะเลิศ: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ชนะยูได เซเดอโน่ จอห์นสัน จากคิวบา 17-11 หมัดฃ
มนัสเป็นคนไทยคนที่สามที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ โดยก่อนหน้า อุดมพร พลศักดิ์ และ ปวีณา ทองสุก นักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยได้คว้าเหรียญทองไปแล้ว

เอเชี่ยนเกมส์ 2006
หลังจากมนัสได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ ก็ประสบปัญหาครอบครัวและติดการพนัน ทำให้ไม่เข้าซ้อมชกมวยบ่อยครั้ง ก่อนจะกลับตัวได้และลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2006 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยเอาชนะชิน เมียง ฮุน จากเกาหลีใต้ 22-11 หมัด ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นได้ส่งมนัสเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศคิวบาเพียงคนเดียวนานถึง 3 เดือน กับโค้ช ฮวน ฟอนตาเนียล ซึ่งก็ทำให้มนัสได้เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นไทยเพียงคนเดียวที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้

โอลิมปิก 2008
มนัสกลับมาแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งที่สอง ในรุ่นเดิม โดยเส้นทางการชกเป็นดังนี้
 • รอบ 16 คนสุดท้าย (14 สิงหาคม พ.ศ. 2551): ชนะ มาซาซึกุ คาวาชิ ( ญี่ปุ่น ) 8-1
 • รอบ 8 คนสุดท้าย (17 สิงหาคม พ.ศ. 2551): ชนะ เซริค ซาพิเยฟ ( คาซัคสถาน ) 7-5
 • รอบรองชนะเลิศ (22 สิงหาคม พ.ศ. 2551): ชนะ โรเนียล อิกเลเซียส โซโตลองโก ( คิวบา ) 10-5
 • อบชิงชนะเลิศ (23 สิงหาคม พ.ศ. 2551): แพ้ เฟลิกซ์ ดิแอซ ( สาธารณรัฐโดมินิกัน) 4-12
มนัสเป็นนักกีฬาไทยคนแรก ที่สามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกสองสมัยติดต่อกัน

ผลงาน
 • เหรียญทองคิงส์คัพ 2001 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • เหรียญทองแดงเวิลด์คัพ ณ ประเทศคาซัคสถาน
 • เหรียญทองคิงส์คัพ 2003 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 22 ณ นครโฮจิมินท์  ประเทศเวียดนาม
 • เหรียญทองแดงเวิลด์คัพ ครั้งที่ 12 ปี 2003 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • เหรียญเงินไชนาโอเพน  2004 ณ ประเทศจีน
 • เหรียญทองคิงส์คัพ 2004  ครั้งที่ 26 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • เหรียญทองโอลิมปิก 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
 • เหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2006 ณ ประเทศกาตาร์
 • เหรียญทองซีเกมส์ 2007 ณ ประเทศไทย
 • เหรียญเงินโอลิมปิก 2008 ณ ประเทศจีนที่มาข้อมูล
-วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี.มนัส  บุญจำนงค์. (สืบค้นเมื่อ 30 ก.ย.2553)
-หนังสือคู่มือชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ (18-28 ธ.ค.2547)

ที่มาของภาพ
-http://www.sport-idol.com/profiles/Idol/83.html
-http://blog.eduzones.com/jipatar/8564
อ่านต่อ >>