วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

จ.ราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2


วันที่ 6-16 กรกฎาคม 2553 จังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกระดับภาค 2 ซึ่งประกอบด้วยนักกีฬาจาก 14 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และอุทัยธานี หลังจากนั้นจึงส่งนักกีฬาที่คัดเลือกแล้วไปแข่งขันในระดับประเทศ ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9-19 ธันวาคม 2553
ชนิดกีฬา /สนามแข่งขัน/ จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน(จำนวนจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน)/วันแข่งขัน
 1. กรีฑา /สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี/ 263 คน (13 จังหวัด) /9-11 ก.ค.2553
 2. ว่ายน้ำ /สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายุบรฉัตร /155 คน(11 จังหวัด) /10-11 ก.ค.2553
 3. แบดมินตัน /โรงพลศึกษา 3  ค่ายภาณุรังษี /132 คน(11 จังหวัด) /7-12 ก.ค.2553
 4. บาสเกตบอล /โรงยิมเนเซียมราชบุรี (4,000 ที่นั่ง) /158 คน(9 จังหวัด) /8-16 ก.ค.2553
 5. เพาะกาย /โรงยิม โรงเรียนดรุณาราชบุรี /63 คน(6 จังหวัด) /14-15 ก.ค.2553
 6. จักรยานประเภทลู่ /สนามจักรยาน ค่ายบุรฉัตร /12-14 ก.ค.2553
 7. จักรยานประเภทเสือภูเขา /สนามวัดทุ่งน้อย(เขาพลอง)/8-9 ก.ค.2553 
 8. จักรยานประเภทถนน /ถนนเลียบคลองชลประทาน(หลังค่ายบุรฉัตร)/10,11 และ 15 ก.ค.2553รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจักรยาน 72 คน (10 จังหวัด) /8-15 ก.ค.2553
 9. ฟุตบอลชาย /สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี และสนามในค่ายบุรฉัตร /275 คน(10 จังหวัด) /5-16 ก.ค.2553
 10. ฟุตบอลหญิง /สนามโรงไฟฟ้าราชบุรี /179 คน(7 จังหวัด) /5-16 ก.ค.2553
 11. ฟุตซอล ชาย-หญิง / โรงยิม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี /287 คน (11 จังหวัด) /7-16 ก.ค.2553
 12. ยิงปืน /สนามยิงปืน ค่ายบุรฉัตร /155 คน(9 จังหวัด) /10-15 ก.ค.2553
 13. ยิมนาสติก(ศิลป์,ลีลา) / - /24 คน(3 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 14. ยิมนาสติกแอโรบิค / -  /12 คน(3 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 15. มวยสากลสมัครเล่น /สนามมวย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง /125 คน(13 จังหวัด) /9-15 ก.ค.2553
 16. มวยไทยสมัครเล่น /สนามมวย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง /113 คน(12 จังหวัด) /8-14 ก.ค.2553
 17. มวยปล้ำ /- /53 คน(4 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 18. เทเบิลเทนนิส /โรงยิม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ /62 คน(6 จังหวัด) /9-11 ก.ค.2553
 19. เทนนิส /สนามเทนนิส 8 คอร์ด ค่ายบุรฉัตร /132 คน(14 จังหวัด) /6-13 ก.ค.2553
 20. เซปัคตะกร้อ /โรงพลศึกษา 1 ค่ายบุรฉัตร /263 คน(9 จังหวัด) /9-14 ก.ค.2553
 21. ตะกร้อลอดห่วง /โรงพลศึกษา 1 ค่ายบุรฉัตร /79 คน(6 จังหวัด) /9-11 ก.ค.2553
 22. ตะกร้อคู่ / โรงพลศึกษา 1 ค่ายบุรฉัตร  /18 คน(3 จังหวัด) /ไม่มีข้อมูล
 23. ยกน้ำหนัก /อาคารเจ้าฟ้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  /75 คน(6 จังหวัด)/8-10 ก.ค.2553
 24. ยูโด /สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  /61 คน(6 จังหวัด) /15 ก.ค.2553
 25. วูซู /สถาบันพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี /130 คน(7 จังหวัด) /10-12 ก.ค.2553
 26. เทควันโด /โรงยิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี /220 คน(13 จังหวัด) /6-9 ก.ค.2553
 27. ลีลาศ /ศาลาร่วมใจเทศบาลเมืองราชบุรี /99 คน (8 จังหวัด) /10-13 ก.ค.2553
 28. กอล์ฟ /สนามกอล์ฟดรากอนฮิลล์ /6-9 ก.ค.2553
 29. วอลเล่ย์บอลในร่ม /โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี /259 คน(11 จังหวัด) /6-13 ก.ค.2553
 30. วอลเลย์บอลชายหาด /สนามวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี /78 คน(10 จังหวัด) /6-11 ก.ค.2553
 31. แฮนด์บอล /โดมสร้างใหม่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี /159 คน(5 จังหวัด) /8-12 ก.ค.2553
 32. คาราเตโด้ /โรงยิม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง /57 คน(5 จังหวัด) /9 ก.ค.2553
 33. เปตอง /สนามเปตอง ค่ายุบรฉัตร /8-13 ก.ค.2553
 34. บิลเลียด-สนุกเกอร์ /S.R.สนุ๊กเกอร์ จังหวัดสระบุรี /42 คน(7 จังหวัด) /5-11 ก.ค.2553
 35. เรือพาย / อ่างเก็บน้ำมาบประชันจังหวัดชลบุรี /108 คน(4 จังหวัด) /15-16 ก.ค.2553
 36. เรือใบ / - /1 คน(1 จังหวัด)/ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 37. ซอฟท์บอล - /67 คน(2 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 38. ซอฟท์เทนนิส / -  /6 คน (1 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 39. กาบัดดี้ / โรงเรียนเทพมงคลรังสี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี /76 คน(3 จังหวัด) /7 ก.ค.2553
 40. บริดจ์ / - /4 คน (1 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 41. รักบี้ฟุตบอล / สนามรักบี้ฟุตบอล ค่ายบุรฉัตร /155 คน(5 จังหวัด) /5-11 ก.ค.2553
 42. โบว์ลิ่ง / สนามโบว์ลิ่งบ้านโป่งโบว์ /30 คน (3 จังหวัด) /22 ก.ค.2553
 43. ปัญจสีลัต /สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  /56 คน(6 จังหวัด) /12 ก.ค.2553
 44. ฟันดาบสากล/ ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน(การกีฬาแห่งประเทศไทย) กรุงเทพฯ /52 คน(6 จังหวัด) /11 ก.ค.2553 
 45. ร่มร่อน /สนามแข่งขันกีฬาอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม /6 คน(2 จังหวัด) /ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 46. ร่มบิน /สนามแข่งขันกีฬาอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม /12 คน(5 จังหวัด) /11-12 ก.ค.2553
 47. เครื่องบินเล็ก /สนามบินจังหวัดราชบุรี อ.โพธาราม  /22 คน (7 จังหวัด) /9-10 ก.ค.2553
 48. หมากล้อม / - /55 คน(6 จังหวัด)/ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 49. ฮอกกี้ /โรงเรียนสวนกุหลาบจังหวัดสระบุรี /130 คน(4 จังหวัด) /5-8 ก.ค.2553
รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ครั้งนี้ 4,919 คน

ผู้จัดการแข่งแข่งขัน /งบประมาณที่ใช้
 1. กรีฑา  : ชมรมกรีฑาจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 263,000 บาท
 2. ว่ายน้ำ : ชมรมว่ายน้ำจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 88,000 บาท
 3. แบดมินตัน  : ชมรมแบดมินตันจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 121,524 บาท
 4. บาสเกตบอล : ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 176,000 บาท
 5. เพาะกาย : ชมรมเพาะกายจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 50,000 บาท
 6. จักรยาน : ชมรมจักรยานจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 130,000 บาท
 7. ฟุตบอล : ชมรมฟุตบอลจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 253,056 บาท
 8. ฟุตซอล : ชมรมฟุตบอลราชบุรี งบประมาณ 100,000 บาท
 9. ยิงปืน : ชมรมยิงปืนจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 148,500 บาท
 10. ยิมนาสติก(ศิลป์,ลีลา) : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 11. ยิมนาสติกแอโรบิค : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 12. มวยสากลสมัครเล่น : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 13. มวยไทยสมัครเล่น: มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 14. มวยปล้ำ : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 15. เทเบิลเทนนิส : ชมรมเทเบิลเทนนิสจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 91,200 บาท
 16. เทนนิส : ชมรมเทนนิสจังหวัดราชบุรี  งบประมาณ 117,000 บาท
 17. เซปัคตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง : ชมรมตะกร้อจังหวัดราชบุรี งบประมาณ  144,200 บาท
 18. ตะกร้อคู่ : ไม่ทราบข้อมูล
 19. ยกน้ำหนัก : โรงเรียนกีฬา จ.สุพรรณบุรี  งบประมาณ 45,000 บาท
 20. ยูโด : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 21. วูซู : ชมรมวูซูจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 55,000 บาท
 22. เทควันโด : ชมรมเทควันโดจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 55,000 บาท
 23. ลีลาศ : ชมรมลีลาศจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 68,000 บาท
 24. กอล์ฟ : ชมรมกอล์ฟจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 150,000 บาท
 25. วอลเล่ย์บอลในร่ม และชายหาด : ชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 335,200 บาท
 26. แฮนด์บอล : ชมรมพัฒนากีฬาแฮนด์บอลจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 99,506 บาท
 27. คาราเตโด้ : ผู้ฝึกสอนคาราเตโด้จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 43,000 บาท
 28. เปตอง : ชมรมเปตองจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 94,000 บาท
 29. บิลเลียด-สนุกเกอร์ : ชมรมสนุ๊กเกอร์จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 99,000 บาท
 30. เรือพาย : ชมรมเรือพายจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 55,000 บาท
 31. เรือใบ : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 32. ซอฟท์บอล : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 33. ซอฟท์เทนนิส : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 34. กาบัดดี้ : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบปะมาณ 20,000 บาท 
 35. บริดจ์ : : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 36. รักบี้ฟุตบอล : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบประมาณ 60,000 บาท
 37. โบว์ลิ่ง : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบประมาณ 40,000 บาท
 38. ปัญจักสีลัต : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 39. ฟันดาบสากล : ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน กกท. งบประมาณ 60,000 บาท
 40. กีฬาทางอากาศ ร่มร่อน ร่มบิน และเครื่องบินเล็ก : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบประมาณ 50,000 บาท
 41. หมากล้อม : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
 42. ฮอกกี้ : ไม่ทราบข้อมูลผู้จัด งบประมาณ 80,000 บาท 
 43. วู๊ดบอล : ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก
ชนิดกีฬาที่จังหวัดราชบุรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ รอบคัดเลือกระดับภาค 2 ในครั้งนี้
 1. กรีฑา ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา ชาย 14 คน หญิง 9 คน รวม 24 คน 
 2. กอล์ฟ ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 6 คน หญิง 4 คน รวม 12 คน
 3. ร่มร่อน ไม่ได้ส่ง
 4. ร่มบิน  ผู้ฝึกสอน  1 คน นักกีฬา ชาย 1 คน รวม 2 คน
 5. เครื่องบินเล็ก ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา ชาย 2 คน รวม 3 คน
 6. ลีลาศ ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 10 คน หญิง 10 คน รวม 22 คน
 7. กาบัดดี้ ไม่ได้ส่ง
 8. คาราเต้โด้ ไม่ได้ส่ง
 9. จักรยาน ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 16 คน รวม 18 คน
 10. ซอฟท์บอล ไม่ได้ส่ง
 11. ซอฟท์เทนนิส ไม่ได้ส่ง
 12. เซปัคตะกร้อ ผู้ฝึกสอน  6 คน นักกีฬา ชาย 17 คน หญิง 18 คน รวม 41 คน
 13. ตะกร้อลอดห่วง ผู้ฝึกสอน 6 คน นักกีฬาชาย 10 คน หญิง 6 คน รวม 22 คน
 14. ตะกร่อคู่ ไม่ได้ส่ง
 15. เทเบิลเทนนิส ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 2 คน หญิง 2 คน รวม 6 คน
 16. เทนนิส ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬาชาย 6 คน รวม 7 คน
 17. เทควันโด ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 6 คน หญิง 6 คน รวม 14 คน
 18. แบดมินตัน ผู้ฝีกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 8 คน หญิง 7 คน รวม 17 คน
 19. บาสเกตบอล ผู้ฝึกสอน 8 คน นักกีฬา ชาย 15 คน หญิง 15 คน รวม 38 คน 
 20. บิลเลียด-สนุกเกอร์ นักกีฬา ชาย 1 คน รวม 1 คน
 21. บริดจ์ ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา หญิง 4 คน รวม 5 คน
 22. โบว์ลิ่ง ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา ชาย 6 คน รวม 7 คน
 23. ปัญจสีลัต ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา หญิง 2 คน รวม 3 คน
 24. เพาะกาย ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 5 คน รวม 7 คน
 25. ฟุตบอลชาย ผู้ฝึกสอน 3 คน นักกีฬา ชาย 25 คน รวม 28 คน
 26. ฟุตบอลหญิง ไม่ได้ส่ง
 27. ฟุตซอลชาย ผู้ฝึกสอน 3 คน นักกีฬา ชาย 14 คน รวม 17 คน
 28. ฟุตซอลหญิง ไม่ได้ส่ง
 29. ดาบสากล ไม่ได้ส่ง
 30. มวยสากลสมัครเล่น ผู้ฝึกสอน 4 คน นักกีฬา ชาย 6 คน หญิง 4 คน รวม 14 คน
 31. มวยปล้ำ ไม่ได้ส่ง
 32. มวยไทยสมัครเล่น ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 9 คน รวม 11 คน
 33. ยกน้ำหนัก ไมได้ส่ง
 34. ยิงปืน ผู้ฝึกสอน 5 คน นักกีฬา ชาย 18 คน หญิง 13 คน รวม 36 คน
 35. ยิมนาสติก ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา หญิง 1 คน รวม 2 คน
 36. ยูโด ไม่ได้ส่ง
 37. เรือพาย ไม่ได้ส่ง
 38. รักบี้ฟุตบอล ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา 32 คน รวม 34 คน
 39. เรือใบ ไม่ได้ส่ง
 40. วอลเล่ย์บอลในร่ม(ชาย)  ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 12 คน รวม 14 คน
 41. วอลเล่ย์บอลในร่ม (หญิง) ไม่ได้ส่ง
 42. วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 4 คน รวม 6 คน
 43. วอลเลย์บอลชายหาด (หญิง) ไม่ได้ส่ง
 44. ว่ายน้ำ ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 9 คน หญิง 4 คน รวม 15 คน
 45. วูซู ผู้ฝึกสอน 2 คน นักกีฬา ชาย 7 คน หญิง 7 คน รวม 16 คน
 46. หมากล้อม ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา ชาย 2 คน รวม 3 คน
 47. ฮอกกี๊ ไม่ได้ส่ง
 48. แฮนด์บอล ไม่ได้ส่ง
รวมจำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้ง 14 จังหวัด จากมากไปหาน้อย
 1. จังหวัดสุพรรณบุรี นักกีฬา ชาย 360 คน หญิง 244 คน ผู้ฝึกสอน 119 คน รวม 723 คน
 2. จังหวัดราชบุรี นักกีฬา ชาย 263 คน หญิง 112 คน ผู้ฝึกสอน 70 คน รวม 445 คน
 3. จังหวัดนครปฐม นักกีฬา ชาย 193 คน หญิง 178 คน ผู้ฝึกสอน 74 คน รวม 445 คน
 4. จังหวัดลพบุรี นักกีฬา ชาย 231 คน หญิง 111 คน ผู้ฝึกสอน 71 คน รวม 413 คน
 5. จังหวัดเพชรบุรี นักกีฬา ชาย 227 คน หญิง 97 คน ผู้ฝึกสอน 67 คน รวม 391 คน
 6. จังหวัดกาญจนบุรี นักกีฬา ชาย 212 คน หญิง 98 คน ผู้ฝึกสอน 74 คน รวม 384 คน
 7. จังหวัดนครสวรรค์ นักกีฬา ชาย 196 คน หญิง 113 คน ผู้ฝึกสอน 72 คน รวม 381 คน
 8. จังหวัดอ่างทอง นักกีฬา ชาย 150 คน หญิง 133 คน ผู้ฝึกสอน 70 คน รวม 353 คน
 9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักกีฬา ชาย 142 คน หญิง 92 คน ผู้ฝึกสอน 59 คน รวม 293 คน
 10. จังหวัดสระบุรี นักกีฬา ชาย 114 คน หญิง 60 คน ผู้ฝึกสอน 60 คน รวม 234 คน
 11. จังหวัดสิงห์บุรี นักกีฬา ชาย 106 คน หญิง 46 คน ผู้ฝึกสอน 36 คน รวม 188 คน
 12. จังหวัดชัยนาท นักกีฬา ชาย 51 คน หญิง 61 คน ผู้ฝึกสอน 31 คน รวม 143 คน
 13. จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ นักกีฬา ชาย 38 คน หญิง 38 คน ผู้ฝึกสอน 32 คน รวม 108 คน 
 14. จังหวัดอุทัยธานี นักกีฬา ชาย 52 คน หญิง 18 คน ผู้ฝึกสอน 20 คน รวม 90 คน
ที่พักนักกีฬา
 1. นักกีฬาเครื่องบินเล็ก,คาราเตโด้,โบว์ลิ่ง,ปัญจักสีลัต,ฟุตซอล(ชาย/หญิง) และยูโด พักที่ ค่าหลวงบ้านไร่ และ รร.ธรรมาธิปไตย อ.โพธาราม
 2. นักกีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น พักที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 3. นักกีฬา จ.นครสวรรค์ พักที่ รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 4. นักกีฬา จ.เพชรบุรี, ประจวบคิรีขันธ์ และอุทัยธานี พักที่ รร.อนุบาลราชบุรี
 5. นักกีฬา จ.กาญจนบุรี พักที่ รร.วัดดอนตะโก และ รร.เทศบาล 1
 6. นักกีฬา จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา พักที่ รร.เทศบาล 2 (วัดช่องลม)
 7. นักกีฬา จ.นครปฐม พักที่ รร.เทศบาาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
 8. นักกีฬา จ.ลพบุรี และสิงห์บุรี พักที่ โรงเรียนเทศบาล 4
 9. นักกีฬา จ.สุพรรณบุรี และสระบุรี พักที่ รร.เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 10. นักกีฬา จ.ชัยนาท พักที่ วัดอัมรินทราวาส (วัดตาล)

ที่มา :
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2. (2553). เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2553. เมื่อ 11 มิ.ย.2553 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี.
 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2. (2553). เอกสารประกอบการประชุม การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2. เมื่อ 25 มิ.ย.2553 ณ ห้องประชุมชวนชม แพรวอาภา เพลส.

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2553 00:08

  นักเปตองทั้งหลาย

  เจอกันที่บุรฉัตร

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29 มิถุนายน 2553 15:59

  มีที่พักให้นักกีฬาราชบุรี..ซึ่งปัจจุบันไม่ได้พักอาศัยที่ราชบุรีแต่กลับมาแข่งขันโดยการขึ้นทะเบียนแบบสูติบัตร....ด้วยรึป่าวครับ..ขอบพระคุณมากครับ..

  ตอบลบ